Nieuws Actueel

M-TRiX helpt zoeken naar - soms eenvoudige - maatregelen

Het aanbod aan duurzame energie en energiezuinige oplossingen is zo groot, dat een pandeigenaar door de bomen het bos niet meer ziet. Soms lijken concepten en producten elkaar zelfs tegen te spreken. Dan kan een deskundig advies van een onafhankelijke partij geen kwaad. Deel 9 in de serie Twente Duurzaam.

Marco Krijnsen | Foto: Eric Brinkhorst 18 november 2016

M trix Twente Duurzaam

M-TRiX Installatie Adviseurs helpt bedrijven om op het gebied van duurzaamheid keuzes te maken. Volgens eigenaar Marco de Pijper is het uitgangspunt vrij simpel: “Installaties moeten doen wat de gebruiker wil en niet andersom. De gebruiker moet zich niet hoeven te voegen naar de beperkingen van de installaties. En er kan veel, maar soms zeggen we ‘doe maar niet’ of ‘doe maar anders’. Duurzaamheid moet niet het zorgenkindje van de gebruiker worden, je moet het eigenlijk kunnen vergeten.”

Met bestaande producten

M-TRiX ziet zich niet als ontwikkelaar van duurzame producten. “Dat laten we aan fabrikanten over,” zegt De Pijper. ,,Wij ontwerpen op basis van onafhankelijkheid met bestaande duurzame producten die in samenhang met de overige onderdelen hun toegevoegde waarde krijgen. Een installateur of aannemer kan vervolgens dit ontwerp aanbrengen en tot leven wekken.”

Airco en verwarming aan

Met eenvoudige oplossingen is al veel te bereiken. In bestaande gebouwen is grondig onderzoek naar de techniek belangrijk, vooral naar de regeltechnische instellingen. Zo’n onderzoek verdient zich vaak binnen een jaar terug en kan verrassende zaken aan het licht brengen, zegt mede-eigenaar Harry Berghuis.

“Zo hebben we eens ontdekt dat bij een gebruiker de airco en verwarming gelijktijdig functioneerden. Ook op gebied van verlichting, isolatie, peakshaving, warmtepompen en energieopslag zijn snel besparingen te realiseren. Veel moderne CV-pompen hebben al een terugverdientijd van twee tot drie jaar. Kassa dus voor de gebruiker en het milieu!”

Trias Energetica 2.0

Veel mensen kennen de Trias Energetica; M-TRiX heeft het liever over de Trias Energetica 2.0. Dat betekent het volgende: beperk het energieverbruik (begin met een goede thermische schil en pas energiezuinige producten toe); gebruik energie uit reststromen (warmteterugwinning, bewegingsenergie); gebruik energie uit hernieuwbare bronnen (zon, wind, water, bodem)) en gebruik de grijze energie zo efficiënt mogelijk.

Twentse Duurzame Bedrijven

Tijdens het Business Festival op 20 april 2017 maakt De Ondernemer bekend welk bedrijf zich het meest duurzame bedrijf van Twente mag noemen.

> Lees meer over het Business Festival

In de serie Twente Duurzaam verscheen eerder:

> Kostenbesparing en milieubewust ondernemen gaan bij TND Duurzaam hand in hand

> De zon schijnt altijd bij Schulte Energie en Techniek

> Ecogrant Oldenzaal geeft advies rondom duurzame investeringsprojecten

> Tom Linneman checkt bouwplaatsen op Breeamscores