Nieuws Actueel

Markthal naar rechter na conflict met halal-slager

Marcel Potters 9 februari 2016

Markthal 4

Het is weer hommeles in de Rotterdamse Markthal. Exploitant Klépierre eist dat halal-slager Messar met onmiddellijke ingang haar kraam ontruimt, omdat de uitbater zich volgens het bedrijf niet aan de afspraken houdt. Vanmiddag dient hierover een kort geding.

Het is de verhuurder al een tijdje een doorn in het oog dat Messar naast het verkopen van vers vlees steeds meer aan horeca doet. Er is diverse malen bij huurder Sandra Malovic aangedrongen om met die activiteiten te stoppen, maar dat had geen resultaat, zegt een woordvoerster. ,,Er rest nu alleen nog een gang naar de rechter.''

Exploitatie

,,We willen in de Markthal een goede mix van versaanbieders,'' gaat ze verder. ,,We hebben er destijds voor gekozen om dit aanbod uit te breiden met deze halal-slagerij. Maar in werkelijkheid is het geen slagerij geworden, maar een horecazaak. Dat is tegen alle afspraken in.''

Advocaat G. Sarier, die optreedt namens Messar, vindt ontruiming van de unit veel te ver gaan. ,,Zeker voor een ondernemer die nog geen jaar in de Markthal zit. Je moet iemand de tijd geven om tot een goede exploitatie te komen. En er zijn veel meer versaanbieders die met dit probleem worstelen.''

Al eerder vertrokken twee slagers uit de Markthal omdat zij het niet meer konden bolwerken. ,,Je ziet veel dagjesmensen, en die komen niet om drie kilo vlees te kopen. Ze willen daar een hapje eten. Messar wil die ruimte geven.''

De raadsman heeft het idee dat zijn cliënt als voorbeeld moet dienen. De angst bij de exploitant is dat het concept van een 'vershal' op den duur op de helling gaat, en er een 'horecahal' voor in de plaats komt. ,,Ze pakken Messar nu aan, omdat er anders een precedentwerking van uitgaat.''