Nieuws Actueel

Medewerkers langer en breder inzetbaar houden. Zo pak je dat aan

In het mkb werken meer vijftigers dan dertigers. Zeker nu arbeidskrachten schaars zijn geworden, moet je je als ondernemer afvragen hoe jij die mensen gezond aan het werk kunt houden tot om en nabij hun 68ste. Dat begint met het formuleren van een heldere visie en missie over inzetbaarheid. Zo weten medewerkers wat er van hen wordt verwacht en wat zij van jou kunnen verwachten, schrijft ondernemer en adviseur personeelsmanagement Johan Doornenbal in zijn blog.

Johan Doornenbal 10 oktober 2017

Johan Doornenbal Luba Groep duurzame inzetbaarheid

Leg medewerkers uit dat het niet alleen in het belang van het bedrijf is dat zij gezond en fit blijven werken, maar dat het ook goed is voor hen zelf. Velen staan er niet bij stil, maar ook zíj hebben er iets bij te winnen. Praat over duurzame inzetbaarheid op het niveau van de hele organisatie, de verschillende teams en in individuele gesprekken.

Lees ook: Met deze slimme maatregelen houdt Ravo medewerkers langer binnenboord

Verantwoordelijkheid

Zoals je regelmatig met mensen over hun functioneren praat, zou je ook over dit thema moeten praten, of dat nu over inzetbaarheid bínnen of búiten het bedrijf gaat. Zulke gesprekken zorgen ervoor dat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Vergeet ook niet te laten zien wat jij zelf doet om inzetbaar te blijven.

Vitaal

Plan periodiek overleg met managers en gespecialiseerde hr-medewerkers over het thema. Kijk welke maatregelen genomen moeten worden om mensen vitaal te houden en verzuim tegen te gaan. Kijk naar nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, ook buiten je eigen branche.

Verlofdagen

Luister naar medewerkers. Zij hebben vaak de beste ideeën als het gaat om een betere aanpak van het werk. Kijk eens of je het werk anders kunt indelen, bijvoorbeeld door taken te laten rouleren. Geef oudere werknemers vaker begeleidende taken, en neem dat op in hun targets. Praat over het verstandig opnemen van verlofdagen.

Plicht tot nadenken

Dat je veel oudere werknemers hebt, is geen probleem, maar een kans. Onderzoek wijst uit dat de ouderen nieuw opgedane kennis eerder toepassen. Als je structureel nadenkt over duurzame inzetbaarheid, ontdek je nieuwe mogelijkheden om het beste uit je mensen te halen. Daar is iedereen bij gebaat. Leg die plicht tot nadenken ook lager in je organisatie. Geef je managers taken die je voorheen afschoof naar je arbo-dienst.

Johan Doornenbal is directeur van Luba Groep en adviseert ondernemers over personeelsmanagement.

Geef oudere werknemers vaker begeleidende taken, en neem dat op in hun targets

Adviseur personeelsmanagement Johan Doornenbal