Nieuws Actueel

Meer detailhandel op Melmerpark

Winkelgebied binnenstad moet aantrekkelijker worden gemaakt, nu Melmerpark blijft uitbreiden.

Van onze redactie 30 januari 2016

Winkelen Thinkstock 3

Melmerpark bv kan bijna aan de slag met het volgende winkelverzamelgebouw aan de Zambonistraat. Burgemeester en wethouders van Kampen hebben daarvoor een omgevingsvergunning verleend, al moet die nog ter inzage worden gelegd.

ToekomstHet gebouw biedt straks onderdak aan Boer Diervoeders en tuincentrum GroenRijk, de derde huurder is nog niet bekend. Problemen met de komst van deze bedrijven heeft Kampen niet, al was het geen eenvoudig besluit. "Maar het winkellandschap in Nederland is blijvend veranderd. Daar moeten we wat mee", zegt wethouder Gerrit Jan Veldhoen, die wijst op het spanningsveld met bedrijvigheid in het de centrum. "We gaan dan ook kijken hoe we de binnenstad als winkelgebied aantrekkelijker kunnen maken."

Ruimtelijk past het bedrijfsverzamelgebouw bij het Melmerpark, de bestemming klopt niet helemaal. Het gebouw komt op een perceel met de bestemming 'gemengd'. Als groothandel voldoet Boer Diervoeders hieraan, de handel in dieren en -benodigdheden niet. Het college wil deze detailhandel toch toestaan.

De verhuizing van Boer van de Constructieweg naar Melmerpark past bij het samenvoegen van volumineuze detailhandel. Het oude pand van Boer mag daar dan niet meer voor worden gebruikt.

Met de komst van het tuincentrum heeft Kampen ook geen moeite. Zo'n winkel was elders op Melmerpark gepland, maar dat perceel is zo groot dat geen tuincentrum er belangstelling voor heeft, stelt Kampen. Nieuwe tuincentra willen een kleiner oppervlak. Elders op Melmerpark is detailhandel als bestemming heel gewoon. Het derde bedrijf moet minimaal 500 vierkante meter groot zijn, stelt Kampen.

VoorwaardeDe omgevingsvergunning wordt binnenkort ter inzage gelegd. Voordat dit gebeurt, wil Kampen er zeker van dat er geen detailhandel terugkomt aan de Constructieweg. Die voorwaarde kan Kampen niet aan de omgevingsvergunning hangen. Die is aangevraagd door Melmerpark bv, ontwikkelaar van het gelijknamige industrieterrein en niet door Boer Diervoeders. Daarom gaat Kampen eerst met de ontwikkelaar van het Melmerpark in gesprek hoe terugkeer van detailhandel aan de Constructieweg kan worden voorkomen.

Foto: Thinkstock