Nieuws Actueel

Meer grond, meer banen in Hasselt

Met name de behoefte vanuit de tapijtindustrie zorgt er voor dat de gemeente Zwartewaterland het industrieterrein Zwartewater bij Hasselt wil uitbreiden met acht tot tien hectare. Dat is goed voor de werkgelegenheid, stelt burgemeester Eddy Bilder. Hij rept over 250 tot wellicht 300 nieuwe arbeidsplaatsen. Dat meldt De Stentor.

Cor van Dalen 16 maart 2017

Tapijten

Onder meer de daar al gevestigde Condor Group heeft volgens burgemeester Bilder belangstelling voor meer grond om in de toekomst verder te kunnen groeien. Grenzend aan het bestaande industrieterrein Zwartewater ligt nog twintig hectare, die nu een agrarisch gebruik heeft. De helft daarvan is in het bezit van de gemeente zelf, de Condor Group is eigenaar van 8,5 hectare en de firma Prins heeft 1,4 hectare.

Coördinatieregeling

Deze drie partijen zitten aan tafel om samen de uitbreiding van het industrieterrein vorm te geven. Er wordt onder meer gesproken over de grondprijzen en de ontsluiting van het nieuwe gebied. Omdat er op dit moment veel belangstelling is voor de koop van kavels, wil de gemeente die zo snel mogelijk kunnen uitgeven zodat de ondernemers er hun bedrijven er kunnen vestigen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de zogenoemde 'coördinatieregeling' van toepassing te verklaren. Die bevordert een snelle afhandeling van de benodigde wijziging van het bestemmingsplan en de te verlenen omgevingsvergunning.

Scheepswerf Bodewes

De gemeente Zwartewaterland wil de uitbreiding van industrieterrein Zwartewaterland oppakken nu scheepswerf Bodewes op het punt staat Hasselt te gaan verlaten. Op dat terrein vervalt de bedrijfsbestemming en dat biedt elders in Hasselt ruimte. De gemeente kan niet zomaar nieuwe industriegronden ontwikkelen. In het kader van een regionaal akkoord is daarvoor de instemming van de provincie Overijssel en omliggende gemeenten noodzakelijk en ook moet de behoefte worden aangetoond.

Lees ook: Bedrijventerrein Trekdijk nodig voor uitbreiding bedrijven