Nieuws Actueel

'Meer info over voortgang Technology Base Twente'

De provincie Overijssel zou veel betere informatie moeten verschaffen over de voortgang van de Technology Base Twente. Regelmatige rapportages zouden het gewenste inzicht moeten geven op de vorderingen rond het beoogde innovatieve bedrijventerrein op de luchthaven in Enschede.

Van onze redactie 26 mei 2016

Luchthaven Twente Christian van der Meij

Een motie van deze strekking is gisteren aangenomen in Provinciale Staten. Het provinciebestuur zal nu uiterlijk 2 september met een voorstel komen over de te verbeteren rapportages.

ResultatenDe politiek meent dat het zicht op de resultaten van Technology Base Twente nu te veel ontbreekt. Zo bestaat er geen duidelijkheid over het effect van de inspanningen van het zogeheten Topteam dat het bedrijventerrein voor innovatieve materialen en de maakindustrie moet ontwikkelen.

Zowel in de gemeenteraad van Enschede als Provinciale Staten bestaat groeiend ongeduld over de Technology Base Twente en de rol van het Topteam.

OntwerpluchthavenbesluitGisteravond werd door Provinciale Staten ook het ontwerpluchthavenbesluit en de ontwerpgebiedsvisie voor de Technology Base Twente aangenomen.

Lees ook: Technology Base Twente: Nog geen resultaten op oude luchthaven

Kijk ook: Betrokken Twentenaren in discussie over Technology Base Twente

Foto: Christian van der Meij