Nieuws Actueel

Meer lege bedrijventerreinen in regio Den Haag en Rotterdam

Als gemeenten niet drastisch ingrijpen, dreigen de Haagse en Rotterdamse regio te blijven zitten met (nog meer) leegstand op bedrijventerreinen.

Lex de Jonge | Foto: ANP 24 april 2017

Bedrijventerrein 2

In de laatste regionale plannen uit 2012 staat dat de gemeenten in de metropoolregio (MRDH) tot 2030 zo'n 1.550 hectare aan nieuwe grond voor bedrijven nodig hebben, maar volgens het nieuwste onderzoek klopt daar bar weinig van. Stec groep schat die behoefte extreem veel lager in, op niet meer dan 360 hectare.

Niet geschikt

Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Stec groep. Daarbij waarschuwt het bureau dat de huidige en voorgenomen bedrijventerreinen lang niet altijd geschikt zijn voor het soort ondernemingen dat zich wil gaan vestigen in de regio. Zo verwacht men voor de komende jaren veel extra vraag van logistieke bedrijven, maar lopen zij aan tegen bouwhoogteregels, eisen op stedenbouwkundig gebied en incourante kavelmaten, zo schrijft Stec groep. 'Dit belemmert de Haagse en Rotterdamse regio om te profiteren van de economische groei.'

Overaanbod

De gemeenten in de metropoolregio hebben momenteel plannen uitstaan voor 540 hectare aan extra bedrijventerrein tot 2030. Zelfs gerekend naar de vraag tot 2035 is er sprake van overaanbod. Volgens het adviesbureau is het zaak dat de gemeenten om tafel gaan zitten om harde afspraken te maken.

Kijken naar behoeftes

Voor de MRDH is dan eerst de taak weggelegd om veel dieper te kijken naar de behoeftes van de bedrijven die willen uitbreiden of die zich hier willen vestigen, meent Stec groep. Ook moet in kaart worden gebracht wat de terreinen in Den Haag en Rotterdam en omstreken precies te bieden hebben.

Arbeidsplaatsen

Het aantal arbeidsplaatsen op de bedrijventerreinen in de metropoolregio is in de crisisjaren afgenomen. Boden de terreinen in de regio Haaglanden in 2005 nog zo'n 226.000 banen, in 2015 waren dat er 210.000.