Nieuws Actueel

Meer mbo-banen in Zeeland

Het aantal vacatures voor mbo’ers groeit hard in Zeeland. Het zijn er 6500, dat is 14 procent meer dan vorig jaar.

Frank Balkenende (PZC) 12 december 2016

Kok Horeca Restaurant Thinkstock

Zeeland telde van maart tot september 2016 6500 vacatures voor mensen met een mbo-opleiding. De meeste banen zijn te vinden in de horeca en de detailhandel. Met dien verstande dat de horeca vooral banen voor laagopgeleiden (80 procent) biedt. Ook de zorg, industrie en transport en logistiek biedt redelijk wat werk. Daarentegen kom je in de groothandel en de financiële en zakelijke dienstverlening nauwelijks nog aan de slag.

Mbo-provincie

De groei blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV en de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Zeeland doet het wat de mbo-functies betreft beter dan de rest van het land. Dat heeft te maken met de aantrekkende economie en het feit dat Zeeland al jaren een echte mbo-provincie is. Per jaar zwaaien er 3000 mbo’ers af, tegen 300 hbo’ers.

Het UWV ziet dat jongeren veel minder vaak aankloppen voor een uitkering. In Zeeland daalt de instroom (min 21 procent) sneller dan landelijk (min 15 procent). In september hadden 459 jongeren een WW-uitkering. Precies een jaar geleden waren dat er 478 en in september 2014 ging het om 507. Bij het UWV staan wel meer jongeren, onder meer schoolverlaters, als werkzoekenden geregistreerd: 1189.

Geen startkwalificatie

De helft (51 procent) is lastiger te bemiddelen, omdat deze jongeren geen startkwalificatie (havo, vwo, mbo-2 of hoger) bezitten. Dat is bijna hetzelfde percentage als het landelijke gemiddelde. Er wordt wel het nodige gedaan voor jonge werkzoekenden. Al langer lopen Zeeuwse acties om hen snel(ler) aan een baan te helpen. Er gaan provinciebreed vier banenjagers op pad voor jonge werkzoekenden.

Leerbanen

Tussen 1 juni en 1 oktober 2016 heeft de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven landelijk 12.584 leerbanen geworven en beschikbaar gesteld via stagemarkt.nl. Er zijn landelijk 5000 studenten zonder een geregistreerde leerbaan. In Zeeland zorgde de SBB voor 267 leerbanen. De meeste leerbanen zijn gevonden in de voedselproductie, groenonderhoud en horeca, techniek en de bouw, metaalsector en procesindustrie. Deze sectoren springen er enorm uit ten opzichte van handel, transport en logistiek, zorg, welzijn, sport en zakelijke en financiële dienstverlening. ICT en creatieve beroepen zijn in Zeeland nog achterhoedespelers. In absolute aantallen is de zorg- en welzijnssector nog de grootste banenmarkt. Die telt de meeste leerbedrijven (1678) en ook de meeste studenten (3434).