Nieuws Actueel

Meer vrouwen starten eigen bedrijf

Steeds meer vrouwen starten een eigen bedrijf, blijkt uit cijfers van het CBS. Waar in 2007 31 procent van de startende ondernemers vrouw was, is dit in 2014 opgelopen tot 37 procent.

Eveline Meijer 8 maart 2016

Laptopvrouw1065

Het aandeel ondernemersvrouwen in de totale bedrijvenpopulatie bedroeg 34 procent. Vooral webwinkels, management- en organisatieadviesbureau’s en bedrijven in haar- en schoonheidsverzorging zijn populair onder ondernemende vrouwen. Ook gaan ze relatief vaak als zelfstandige in de (thuis)zorg aan de slag.

De overlevingskans van het bedrijf van een vrouw is nu vrijwel even groot als die van een mannelijke ondernemer met een vergelijkbaar bedrijf. Hierbij gaat het zowel om eenpitters als bedrijven die door meerdere personen worden gestart.

Veel mannen Sectoren waar veel vaker mannen dan vrouwen een bedrijf in starten zijn onder meer de bouw, ingenieursbedrijven en bedrijven in de productie, ontwikkeling en uitgifte van software.

In de bouw is het aantal opgestarte bedrijven echter wel gedaald. In 2014 was circa12 procent van de door mannen opgerichte bedrijven te vinden in de bouwsector. Dit percentage was in 2007 veel hoger. Het neemt af ten gunste van de zakelijke dienstverlening, het onderwijs en de culturele sector.