Nieuws Actueel

Meer werk, meer omzet in horeca

Hotels, restaurants en cafés in Nederland doen het veel beter dan de rest van de EU, schrijft Het Parool. Amsterdam draagt daaraan bij: 'We kunnen ons meten met New York.'

JOEP SCHOOL 26 juli 2016

Cafe2

De omzet van de Nederlandse hotels, restaurants en cafés is de laatste jaren sterker gestegen dan gemiddeld in de Europese Unie. Dat is opvallend, want tussen 2008 en het einde van 2009 - het slot van de kredietcrisis - daalde de omzet in Nederland juist meer dan in de rest van de EU. Inmiddels ligt de horecaomzet zowel in Nederland als gemiddeld in de EU op recordhoogte. Het CBS brengt die cijfers op basis van eigen bronnen en gegevens van Eurostat.

Het aandeel van Amsterdam in de omzetstijging bij Nederlandse horeca is de laatste tijd niet meer gemeten. Volgens een woordvoerder van het CBS laat het laatste onderzoek, gedaan in 2012, zien dat Amsterdam 13,3 procent van de landelijke omzet voor haar rekening neemt. Ter vergelijking: uit hetzelfde onderzoek blijkt dat Groot Rijnmond (Rotterdam en omstreken) slechts goed is voor 7,7 procent van het totaal.

Dieptepunt

In het eerste kwartaal van 2016 lag de omzet van de horeca in Nederland 24 procent boven het dieptepunt van de crisis, eind 2009. In andere landen uit de Europese Unie waar de omzetstijging over dezelfde periode werd gemeten, ziet het CBS gemiddeld een plusje van 20 procent. De omzet van de Nederlandse horeca ligt sinds het vierde kwartaal van 2013 weer boven het niveau van voor de crisis en is sindsdien onafgebroken gestegen. Let wel: het gaat hier om omzetstijging, en niet per definitie om winststijging.

Herstel

Na 2009 herstelde de horeca overigens bijna overal weer tot op een hoger niveau dan voor de crisis: alleen in Portugal, Griekenland en Spanje zijn de omzetten nog altijd lager.

In Nederland is het aantal werkenden in de horeca ook gestegen. In 2008 waren het er nog 344.000, in 2014 alweer 374.000. Daarmee werkte in 2014 zo'n 4,3 procent van alle werkzame personen in die bedrijfstak. Dat is iets lager dan gemiddeld in de EU: op Cyprus werkt zelfs één op de tien personen in de horeca.

Eigenaar van o.a. Jimmy Woo, Nacional en Lion Noir

"Ik woon zelf gedeeltelijk op Ibiza en als ik zie wat er in Amsterdam gebeurt, is dat interessanter dan in Spanje. De Nederlandse horeca is gigantisch gegroeid op basis van service en originaliteit. We liepen enorm achter, maar er worden met weinig geld mooie zaken neergezet."

Mede-eigenaar van o.a. Maxwell, de Biertuin en Café Kuijper

"De crisistijd is heel belangrijk geweest voor onze ontwikkeling: wij zijn in 2008 gestart. Door de crisis is, plat gezegd, het kaf van het koren gescheiden. Een deel van de oude garde heeft plaatsgemaakt voor ondernemers met een andere visie, die ervoor hebben doorgeleerd. Ik kom veel in New York, Londen en Parijs en denk dat Amsterdam zich daarmee mag en kan meten."

Eigenaar van o.a. Café Hesp en Grand Café Lokaal

"2016 is goed begonnen, maar dat de horeca floreert? Het lijkt me stug. We verdienen meer, doen daar meer ons best voor, maar de kosten worden ook elk jaar hoger. Dat de omzet dan stijgt, zegt me niet zo veel. Bovendien moet je Amsterdam niet vergelijken met de rest van Nederland, vind ik. Een zekere gereserveerdheid is op zijn plaats."