Nieuws Actueel

Meer zeeuwen eigen baas

Steeds meer Zeeuwen beginnen voor zichzelf. Het aantal starters is het afgelopen kwartaal flink gegroeid: met 400 tot in totaal 4800. De groei is opmerkelijk, want vorig daalde het aantal Zeeuwse zzp'ers - zelfstandige zonder personeel - nog. Toen vrijwel door de aantrekkende economie. Dit schrijft De PZC.

Frank Balkenende | Foto: Roos Koole / ANP 30 mei 2016

Zzp netwerken roos koole ANP

Dat blijkt uit een kwartaalbericht van ING Economisch Bureau. Hoewel de groei voor Zeeuwse begrippen fors is, bungelt de provincie toch onderaan de ranglijst. Noord-Holland heeft de meeste starters per 10.000 inwoners: 203. In Zeeland zijn dat er 121. Het aantal mensen dat voor zichzelf begint, stijgt het hardst in Zuid-Holland (plus 12 procent). In Zeeland is dat 1 procent. Alleen in Drenthe is sprake van een daling van het aantal nieuwe zzp'ers (min 3 procent).

WetgevingJuist nu het economisch de goede kant opgaat, is het opvallend dat het aantal starters toeneemt. Dat heeft onder meer te maken met veranderde wetgeving. Zo is de Taxiwet sinds 1 januari dit jaar vereenvoudigd en groeit de populariteit van het digitale taxibedrijf Uber, dat met zelfstandige ondernemers werkt. Vooral in de Randstad en Brabant heeft dat effect.

Andere provinciesZeeland presteert wat het betreft het aantal starters ondergemiddeld ten opzichte van veel andere provincies. De meeste zelfstandigen beginnen in de zakelijke dienstverlening. In Noord-Holland is dat 32 procent van het aantal starters, in Zeeland 23 procent.

Ook de vergrijzing en tegelijk de ontgroening (wegtrekkende jongeren) zijn terug te zien in de statistieken. In Zeeland is het aantal starters tussen de 25 en 45 jaar met 39 procent een stuk lager dan in andere provincies. In de leeftijdsgroep 45 tot 75 jaar staat Zeeland met 46 procent bijna aan kop. Alleen in Limburg zijn starters gemiddeld iets ouder.

InnovatieindexOp de innovatieindex bezet Zeeland (al jaren) de laatste, twaalfde plek. Noord-Holland staat fier aan kop. Ook de economische groei in Zeeland blijft achter met 1,6 (2015) en 1,9 procent (2016) achter bij de meeste provincies. Zeeland kent ook het laagste aantal hoogopgeleiden. Een kwart van de beroepsbevolking heeft hbo of een universitaire opleiding gedaan. Zelfs in het sterk vergrijsde Limburg (30 procent) ligt dat hoger.

Flexibel personeelVolgens ING is het onduidelijk hoe het aantal startende ondernemers zich verder ontwikkelt. Door de groeiende behoefte aan flexibele inzet van personeel blijft het aantal starters de komende jaren hoog, schat de bank in.

Onzeker is het effect van de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Daarin leggen opdrachtgevers en zzp'ers hun arbeidsrelatie vast. Dat kan op verschillende manieren. De wet vervangt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), die kon leiden tot schijnzelfstandigheid. Voor de Belastingdienst bleek de VAR ook nauwelijks goed te controleren.