Nieuws Actueel

Prinsjesdag: drie meevallers voor ondernemers

Op Prinsjesdag gisteren strooide minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) met miljarden. Voor ondernemend Nederland was er goed en slechts nieuws. We pikten er drie punten uit die positiever uitvielen dan gedacht.

De Ondernemer | Foto: ANP 20 september 2018

Wopke Hoekstra koffertje

Aanpassing van het Box 2 tarief

In het regeerakkoord werd een belastingtarief van 28,5 procent in box 2 (het inkomen uit aanmerkelijk belang) aangekondigd. Op Prinsjesdag bleek dit percentage minder hoog te worden: 26,9 procent. Dit lijkt goed nieuws, maar is nog altijd een verhoging ten opzichte van de huidige situatie waarin het tarief 25 procent is. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW is slecht te spreken over de beperkte aanpassing van het Box-2 tarief. “Dit blijft een doorn in het oog. Het raakt de familiebedrijven, terwijl zij een pijler onder onze economie zijn. Wij blijven dan ook knokken om deze boete op ondernemen van tafel te krijgen,” aldus De Boer.

In box 2 wordt de winst belast die wordt uitgekeerd aan directeur en aandeelhouders (dga's). Bij het grootste deel van de familiebedrijven wordt deze winst weer in het bedrijf gestopt, zodat er ruimte is voor investeringen en er een buffer is om tegenvallers op te vangen. “ Straks wordt dus belasting geheven over winsten die in het verleden al belast waren tegen het hogere tarief van de vennootschapsbelasting. Dga’s die de winst niet uitkeren maar teruginvesteren in hun bedrijf, moeten worden beloond. In plaats daarvan dreigt nu voor hen een boete”, stelt Dirk-Jan Sinke van VNO-NCW.

Lees ook: Waarom Willem-Alexander over dividendbelasting sprak in de Troonrede

Kabinet pakt arbeidsrecht aan

Ook het ontslagrecht wordt door dit kabinet aangepakt. Voor ondernemers is het nog wachten op een nieuwe regeling voor loondoorbetaling bij ziekte. Dit zou het minder risicovol maken om mensen aan te nemen. In het regeerakkoord is er al geld gereserveerd om de transitievergoeding - bij ontslag , bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte- voor kleine werkgevers te compenseren.

Vennootschapsbelasting omlaag

De inkomstenbelastingen en de vennootschapsbelasting gaan voor het eerst weer structureel omlaag voor bedrijven en zelfstandigen. Het percentage gaat stapsgewijs omlaag van 20 procent naar 16 procent in 2021. “Hier maken we ons al jaren hard voor en zo wordt beter voelbaar dat werken en ondernemen in Nederland echt loont. De afschaffing van de dividendbelasting maakt Nederland, als kleine kapitaalmarkt, verder aantrekkelijker. Bovendien zal deze belasting door alle rechtszaken of vertrek van hoofdkantoren anders toch opdrogen,” aldus De Boer.