Nieuws Actueel

Bedrijf uit Weerselo biedt oplossing voor in landbouw verplichte mestverwerking

Mest kan het best op eigen erf worden verwerkt. Dat is beter voor het milieu en de portemonnee, vindt Bart Wolbers van Wolbers Mesttechniek. De eigenaar van het Weerselose bedrijf toont komend weekeinde zijn installatie voor het boerenerf, schrijft Tubantia.

Martin Ruesink | Foto: Reinier van Willigen 29 september 2016

Elke Bart Wolkers Reiniervan Willigen

Twee flinke containers vol apparatuur en een opslagbak voor de bewerkte droge meststof. Met deze voorziening uit Weerselo kunnen rundvee- en varkensboeren op eigen erf hun mestprobleem oplossen. Of eigenlijk laten oplossen, want Wolbers Mesttechniek kan alles in eigen hand houden. Van de plaatsing, de controle en onderhoud tot de afvoer van de droge mest.

Gezamenlijke aanschaf

"Het mooie van onze installatie is dat hij makkelijk door ons kan worden verplaatst. Vier boeren zouden hem dus samen kunnen kopen of leasen en om de beurt enkele maanden gebruiken", zegt Bart Wolbers (42), directeur van Mestinbeheer.nl.

Met prijzen tussen een half en anderhalf miljoen euro voor installaties die 8.000 tot 20.000 kuub mest per jaar kunnen verwerken, verwacht Wolbers enkele tientallen installaties per jaar in de markt te kunnen zetten. De eerste exemplaren zijn verkocht. Het is de beloning voor zes jaar uitdenken en sleutelen vanuit de machinefabriek Wolbers RVS en Staalproducten, samen met tal van gespecialiseerde andere bedrijven.

De tekst gaat verder onder de foto

Elke en Bart Wolbers bij de mestinstallatie die 8.000 tot 20.000 kuub mest per jaar kan verwerken.

Besparen

Mest uit de gierput van varkens- en koeienstallen bestaat voor 80 procent uit water. "Die 80 procent kunnen we zo filteren, dat er water ontstaat dat ter plaatse geloosd mag worden", zegt Wolbers. Het product dat overblijft is gehygiëniseerd en kan direct geëxporteerd worden. Wolbers zegt als enige fabrikant daarvoor een goedkeuring van de voedsel- en warenautoriteit NVWA te hebben.

De overige 20 procent, dikke fractie genoemd, wordt in poederachtige vorm opgehaald en verkocht aan het buitenland. De opbrengsten van deze verkoop drukken de totale kosten van verwerking. Met tachtig procent minder vervoersbewegingen zorgt deze oplossing bovendien voor veel minder uitstoot van milieubelastende dieseldampen.

Urgent probleem

Mestverwerking is dit moment één van de meest urgente onderwerpen in de Nederlandse landbouw. Om de te hoge uitstoot van fosfaat terug te dringen, moet een groter deel van het mestoverschot verplicht verwerkt worden. In het oosten moeten boeren dit jaar 35 procent (laten) verwerken en volgend jaar al 50 procent.

Informatie over de presentatie van de installatie is te vinden op Facebook: Mest in (eigen) beheer.