Nieuws Actueel

'Mijn bedrijf is straks de pineut'

In Woudenberg is een dorpsrel uitgebroken over een plan voor de Griftdijk. Aannemer Gert Morren heeft een conflict met wethouder Gijs de Kruif, zo schrijft het AD.

Istvan Kövi | Foto: Frans Kanter 7 juli 2016

Frans kanters 1065

De wethouder zou de aannemer toezeggingen hebben gedaan dat hij een goede kans maakte om op basis van de Woudenbergse structuurvisie een plan te mogen uitvoeren voor de Griftdijk, waar Morrens bedrijf is gevestigd. Maar Gijs de Kruif ontkent. ,,Ik heb Morren nooit beloftes gedaan.''

Tot Morrens verbijstering gunde het college van B en W de koop van de oude provinciewerf aan de Griftdijk aan projectontwikkelaar Vallei Heuvelrug Vastgoed (VHV). De Kruif: ,,VHV kwam ruimtelijk en financieel met een beter plan.'' Het plan is om in het gebied woningen te laten bouwen. Bedrijven moeten daarvoor wijken.

PineutMorren voelt zich gedupeerd, en vindt het een gemiste kans. ,,Wij zijn de pineut'', zegt hij. ,,Straks zit alleen ons bedrijf nog in die woonwijk. Nieuwe bewoners gaan klagen. Ons bouwbedrijf geeft elke ochtend overlast door laden en lossen.'' Ook de huidige bewoners voelen zich misleid, nu het bedrijf in tegenspraak met de structuurvisie aan de Griftdijk blijft.

De ruzie om het bestemmingsplan leidde vorige week in een commissievergadering al tot verhitte debatten en kritische vragen aan de wethouder. Vanavond besluit de gemeenteraad erover.

Ons kent onsAannemer Morren is ervan overtuigd dat De Kruif uitspraken heeft gedaan die de indruk wekten dat hij de belangrijkste kandidaat was. ,,Hij zei tegen mij dat hij niet zou weten waarom de gemeente niet met mij in zee zou gaan, als ik de structuurvisie voor de Griftdijk helemaal kon invullen.''

Morren kan nu niets anders dan de aanval kiezen. ,,Ik heb een bedrijf met dertig medewerkers. Omdat ik verantwoordelijk ben, word ik gedwongen in het geweer te komen. Ik wil het niet persoonlijk maken, ons kent ons hier. Ik heb altijd goed contact gehad met de gemeente, heb het cultuurhuis gebouwd. Maar de verhoudingen zijn gekanteld.''

VervelendWethouder Gijs de Kruif vindt de onenigheid erg vervelend. ,,Vooral omdat mogelijk een verkeerde indruk is gewekt, en Morren zich miskend voelt. Ik heb pertinent geen toezeggingen gedaan, ook niet mondeling. We hebben zorgvuldig gehandeld, een zuiver traject doorlopen.''

Bron van het conflict is de structuurvisie op de toekomst van het dorp die de gemeenteraad in 2013 vaststelde. Daarin wordt de Griftdijk als 'kleinschalige ontwikkellocatie' genoemd waar bedrijvigheid moet wijken voor een woonwijkje. De gemeente heeft er zelf een positie, als eigenaar van de vroegere provinciale werf. Aan weerszijden zijn bestratingsbedrijf Lawo en aannemer Morren gevestigd.

BindendDe gemeente legde in de structuurvisie vast dat 'de transformatie van de Griftdijk alleen kan wanneer de aangrenzende bedrijfspercelen meedoen aan de herontwikkeling'.

Bovendien schrijft de wet voor dat een structuurvisie bindend is voor de gemeente. Maar Woudenberg zet nu een plan door zonder akkoord van één van de partijen en houdt zich niet aan de oorspronkelijke visie, vindt Morren. Als de raad vanavond het bestemmingsplan vaststelt, zo stelt Morren, handelt die net als de wethouder in strijd met het beleid en de wet.

KromMorren: ,,In het begin van het proces heeft de wethouder letterlijk tegen mij gezegd: 'Het zou heel krom zijn als we naar buiten toe roepen: we hebben een structuurvisie vastgesteld en daar wijken we gewoon maar vanaf. Als je dat zegt maak je jezelf volstrekt belachelijk. De structuurvisie is leidend'.''

Morren heeft als bewijs geluidsopnamen van het gesprek.

OverrompeldDe gemeente zou volgens de structuurvisie moeten samenwerken met de vastgoedeigenaren. Morren werd inderdaad al vroeg benaderd, vertelt hij. ,,En wij hadden wel oren naar het plan.'' Reden voor bezwaar zag hij toen dan ook niet. Ook omwonenden waren toen nog positief in hun oordeel.

Morren werd echter overrompeld toen de wethouder meedeelde dat hij nog een ontwikkelaar ging uitnodigen. VHV kreeg zo ook de kans een voorstel te doen voor aankoop van de gemeentewerf en voor invulling van de structuurvisie.

VoorstelIn het voorjaar 2014 diende Morren zijn eigen voorstel voor de Griftdijk in bij de gemeente . ,,Mij werd om een reactie gevraagd op de taxatie van de werf, en om een plan in kader van de structuurvisie. Dat hebben we ingeleverd. De wethouder vond het een prima plan. Ook Lawo tekende ervoor. Maar toch koos de wethouder voor Vallei Heuvelrug Vastgoed. Onbegrijpelijk. Ik heb nog steeds geen heldere verklaring.''

De argumenten om van de structuurvisie af te wijken, ontbreken volgens de aannemer. ,,Ik kan me niet voorstellen dat het voorstel van VHV gunstiger is. De gemeente legt met de verkoop van de werf ruim 310.000 euro toe op de boekwaarde.''

Morrens adviseur Idema stelt in een alsnog ingediend bezwaarschrift tegen de gewijzigde plannen, dat de wethouder in strijd met RO-regels handelt. ,,Hij wijkt af van de oorspronkelijke visie, want één bedrijf doet nu niet mee.''

ArgumentenWethouder De Kruif wijst erop dat de gemeenteraad het recht heeft om van zijn toekomstvisie af te wijken.

,,Als we goede argumenten hebben. Dat hebben we eerder gedaan,'' legt hij uit. ,,Juist om het zuiver te houden en niemand een voorkeursbehandeling te geven, hebben we VHV erbij betrokken. Ik heb als wethouder geen voorkeuren. Morren heeft mee kunnen denken, en een idee op hoofdlijnen ingediend. Met het plan van VHV springen we er beter uit. Hij biedt onder meer een alternatieve locatie voor Lawo.''

De Kruif ziet nóg een uitweg in de kwestie. ,,Hopelijk gaat Morren in op een aanbod van VHV, om mee te doen met de ontwikkeling en het aanbod van de gemeente om grond te kopen in de Spoorzone. Er zijn nog mogelijkheden om in te stappen.''