Nieuws Actueel

Miljoenen om plattelandseconomie te versterken

Om de regionale economie op het platteland in Drenthe en Groningen te versterken, komt er tot en met 2020 100 miljoen euro beschikbaar. Het geld komt in etappes vrij, aldus het Dagblad van het Noorden.

De Ondernemer 10 februari 2016

Miljoenen Platteland

Ongeveer 40 miljoen euro is bedoeld voor allerlei innovatieprojecten in de landbouw. De helft van het bedrag komt uit de kassen van de overheid, het andere deel uit de portemonnee van het bedrijfsleven. Avebe en Agrifirm leveren een grote bijdrage.

Vanaf deze maand is de eerste 10 miljoen euro beschikbaar voor het veenkoloniale gebied van zowel Groningen als Drenthe. Landbouwondernemers krijgen trainingen en workshops om hun vakmanschap te vergroten. Hierbij werken instanties als LTO Noord, Avebe, argrarische natuurverenigingen, waterschappen, provincies en gemeenten samen.

Verder is er 7 miljoen euro beschikbaar voor de vernieuwing van landbouwbedrijven en komt er geld vrij voor steun aan jonge boeren die bedrijven overnemen. Dit is een stimuleringsregeling, die bestaat uit een bescheiden subsidie die jonge boeren een zetje kan geven om een bedrijf over te nemen.