Nieuws Actueel

Minister Asscher stuurt lakse baas op antipestcursus

Minister Lodewijk Asscher wil bazen verplichten een cursus te volgen als ze te weinig doen om pesten op de werkvloer te voorkomen, zo meldt het AD.

DEBORAH JONGEJAN 26 september 2016

Lodewijk asscher pesten

Hij onderzoekt of dat juridisch en praktisch mogelijk is, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Als het mogelijk blijkt, zouden leidinggevenden een cursus moeten volgen die gericht is op 'gedrags- of cultuurverandering binnen het bedrijf'. Het zou in eerste instantie om een proef moeten gaan.

Voorbeeldfunctie

Volgens Asscher (Sociale Zaken) hebben bazen een cruciale rol. "Zij hebben een voorbeeldfunctie en zetten de norm neer.'' Asscher roept ook een actieteam in het leven, dat op aanvraag bedrijven gaat helpen en trainen om een goede sfeer op de werkvloer te krijgen. Hiervoor trekt de minister een half miljoen euro uit. Ook wil hij stimuleren dat werknemers, ook flexwerkers, bij vertrouwenspersonen terechtkunnen als ze zich ongemakkelijk voelen door het gedrag van een leidinggevende.

Strafbaar

De minister ziet er niets in om pesten strafbaar te stellen. Zijn eigen PvdA wilde dat hij daar onderzoek naar zou doen, maar volgens Asscher is het niet nodig om pesten te verbieden. Het kan al via het strafrecht worden aangepakt als pesten zich uit in bijvoorbeeld belediging, bedreiging, mishandeling of discriminatie.

Boete

Werkgevers zijn via de Arbowet al verplicht om pesten op de werkvloer te voorkomen. Het personeel moet worden voorgelicht over de maatregelen die het bedrijf neemt en leidinggevenden moeten erop toezien dat de voorschriften worden nageleefd. Bedrijven die in gebreke blijven, kunnen een boete krijgen. Tot nu toe zijn er nog geen boetes uitgedeeld.

Ziekte

Eén op de zes werknemers heeft last van pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk, blijkt uit onderzoek van TNO. Vaak leidt dat tot burn-outklachten, ziekteverzuim en een slechte sfeer op het werk.

Gerelateerde artikelen:

Asscher start campagne tegen pesten op de werkvloerSZW pakt kantoorpesters aan