Nieuws Actueel

Minister stelt windmolenpark polderboeren tot voorbeeld

Het is een beetje crisis in windmolenland, de stroomprijzen zijn niet om over naar huis te schrijven. Toch was het gisteren groot feest bij Pieter Meulendijks en Tjitte de Groot, waar minister Henk Kamp hun windpark Westermeerwind opende, zo bericht de Stentor.

Dik van Herwaarden 22 juni 2016

Westermeerwind urk noordoostpolder windmolenpark

De stroomprijzen trekken op een gegeven moment weer aan, is hun gedachte. En het windpark van Westermeerwind, dat bestaat uit 48 turbines in het IJsselmeer voor de kust van Noordoostpolder en onderdeel van het Windpark Noordoostpolder, moet een belangrijk aandeel leveren in de doelstelling van het Nationaal Energie-akkoord, namelijk dat in 2020 veertien procent van de Nederlandse energiebehoefte uit duurzame bronnen komt.

TreinenWestermeerwind verkoopt zijn stroom aan Eneco, die weer stroom levert aan de Nederlandse Spoorwegen. "Eén op de drie Nederlandse treinen rijdt straks op stroom van Westermeerwind", becijferde Westermeerwind-directeur Anne de Groot.

InvesterenTwintig jaar lang zijn de initiatiefnemers, de akkerbouwers Pieter Meulendijks en Tjitte de Groot bezig geweest met de verwezenlijking van hun droom. Het levenswerk van een Brabander en een Fries. Dat getuigt van doorzettingsvermogen. Zij werden door minister Kamp benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. "Want twintig jaar investeren, zonder beloning. Wie doet dat nog tegenwoordig?", zei de minister bij de uitreiking van de koninklijke onderscheiding. "De grootste les die we hieruit kunnen trekken: als we ooit in Emmeloord nog een trein willen hebben, vraag een paar akkerbouwers."

OmgevingsmanagementHet gebrek aan draagvlak, de weerstand die er bestaat tegen windparken, het is volgens de minister een bedreiging voor het halen van de doelstellingen uit het Energie-akkoord. "We zullen toch moeten wennen aan windmolens, net zoals we in het verleden moesten wennen aan snelwegen en elektriciteitsmasten. Er moet zoiets als omgevingsmanagement komen." En de blik moet toch verder richting water gaan. Vanuit heel de wereld is ook al interesse getoond voor het project van Westermeerwind. Van twee solitaire molens op boerenerven naar 48 solidaire turbines in het IJsselmeer. De Groot en Meulendijks willen dat ook de inwoners van Noordoostpolder, Urk en Lemsterland kunnen profiteren. Volgend jaar brengen zij aandelen en obligaties op de markt. Pieter Meulendijks: "Dat is een van de succesformules van dit park, participatie."

PioniersMinister Kamp noemde het levenswerk van De Groot en Meulendijks het werk van pioniers, van doorzetters. En de reactie van Meulendijks: "Ach, wij zijn getrouwd met het park."