Nieuws Actueel

Mkb blijf groeien: ook omzetstijging voor de bouw

De omzet van het mkb blijft groeien, zo blijkt uit de mkb monitor van softwarebedrijf Exact. In alle maanden van dit jaar lag de omzet zo’n 4 procent hoger dan dezelfde periode in 2018; alleen in juni was er een dipje te zien. Opvallend was de positieve omzetontwikkeling in de bouwsector.

Van onze redactie 14 november 2019

Swot analyse bedrijf voorbeeld maken

Mkb-bedrijven in de bouwsector laten volgens de cijfers van Exact al maandenlang een positieve omzetontwikkeling zien, met een gemiddelde omzetstijging van ruim 7 procent ten opzichte van 2018. Een opvallend resultaat nu veel bouwondernemers het moeilijk hebben vanwege de stikstofproblematiek en PFAS in de grond. Door een uitspraak van de Raad van State in mei kunnen veel bouwprojecten sindsdien geen vergunning krijgen. In de maand juni was er wel een daling in de omzet in de bouwsector (net als in het gehele mkb), maar in juli steeg de omzet in de bouw alweer ten opzichte van de maand daarvoor.

Minder groei in de horeca

Minder goed gaat het met de horeca-sector, die presteert maar een klein beetje beter dan in 2018, met een gemiddelde omzetstijging van minder dan 1 procent. In augustus was de omzetgroei in de horeca zelfs maar een halve procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Lees ook: Ondernemer kan onbetaalde facturen binnenkort voordeliger incasseren

De cashflowpositie van mkb-bedrijven laat ook nog altijd een positieve lijn zien. In augustus dit jaar had 52,6 procent van de bedrijven een positieve cashflow en kwam daar dus meer geld binnen dan eruit ging. In december 2018 was dat bijna 51 procent.

Facturen worden later betaald

Ondernemers in het mkb moeten wel lang wachten op hun geld. De gemiddelde betaaltermijn van facturen ligt rond de 31 dagen. Opvallend is dat de betaaltermijn relatief hoog ligt in de accountancy-sector: gemiddeld 33,8 dagen. Facturen in de horeca worden het snelst betaald (gemiddeld na 26,7 dagen).

Exact mkb monitor

De cijfers uit de Exact mkb monitor zijn gebaseerd op de geanonimiseerde data van 340.000 bedrijven die voor hun administratie gebruik maken van Exact Online. In totaal zijn er ruim 1,6 miljoen bedrijven in Nederland, dus ruim 21 procent hiervan is vertegenwoordigd in de Exact mkb monitor.