Nieuws Actueel

MKB in opstand tegen verplichte kopieerheffing

Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf weigeren nog langer de jaarlijkse verplichte kopieerheffing te betalen voor het kopiëren van artikelen uit kranten, tijdschriften en boeken. Van de MKB-bedrijven stelt negen op de tien nooit meer iets te kopiëren of te scannen. Minder dan de helft heeft überhaupt nog een abonnement. Daarom vindt 96 procent het onredelijk dat de heffing nog steeds betaald moet worden.

MKB Belangen 20 april 2016

Fax

Dat blijkt uit een onderzoek van MKB Belangen, dat opkomt voor kleinere ondernemers in Nederland. Toen de belangenorganisatie de achterhaalde praktijk op haar website aan de kaak stelde in een artikel en daarnaast een onderzoek hield, reageerden binnen enkele dagen ruim 3000 ondernemers. Het artikel werd 25.000 keer gelezen.

In Nederland betalen bedrijven tot 19 werknemers jaarlijks een bedrag van 18,11 euro aan de Stichting Reprorecht, die dat verdeelt onder auteurs en uitgevers. De stichting stelt dat vrijwel alle bedrijven kopieën maken uit kranten, tijdschriften, boeken en de digitale versies daarvan. Die zouden intern gebruikt worden voor intranet, vergaderingen, presentaties of om aan collega's te sturen. Sinds 2013 valt ook digitaal kopieergedrag onder de regeling. De heffing kan oplopen tot bijna 5000 euro voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Op die manier dragen bedrijven zo'n 20 miljoen euro per jaar af.

VerouderdVolgens MKB Belangen sluit de regeling niet meer aan op de dagelijkse praktijk. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de vijf ondernemers vinden dat de heffing hopeloos verouderd is. Praktisch niemand voldoet anno 2016 nog aan de criteria op grond waarvan de heffing wordt opgelegd. Ondernemers maken alleen bij hoge uitzondering nog kopieën of scans uit kranten, bladen of boeken: 9 procent doet dat soms en 1 procent regelmatig. Van de respondenten geeft 2 procent aan wel eens artikelen digitaal te scannen, maar 77 procent heeft dit nog nooit gedaan. Die delen slechts een internetlink via social media of e-mail en dat valt niet onder de regeling.

DigitaalHet aantal abonnementen op printuitgaven loopt al jaren sterk terug: volgens het onderzoek heeft slechts 49 procent van de bedrijven nog een abonnement. Drie op de tien hebben dit de afgelopen jaren opgezegd en een op de vijf zegt dit nooit gehad te hebben. Bijna alle bedrijven, 98 procent van de respondenten, begrijpen dan ook niet hoe hun vertegenwoordigers van VNO-NCW en MKB Nederland in 2013 akkoord hebben kunnen gaan, toen de regeling zogenaamd werd aangepast aan de moderne tijd. ,,Vandaag de dag legt niemand meer iets onder het kopieer- of scanapparaat. Als je iets deelt met een ander doe je dat digitaal met je smartphone, iPad of computer, via één van die knoppen die onder elk artikel staan. Dat willen uitgevers juist en dat is niet kopiëren volgens de auteurswet," stelt Adrienne van Veen van MKB Belangen. ,,Toch wordt iedereen over één kam geschoren. Wij blijken met ons onderzoek een gevoelige snaar bij het bedrijfsleven te hebben geraakt. Het schrappen van de verplichte kopieerheffing moet zo snel mogelijk op de politieke agenda."