Nieuws Actueel

MKB-voorzitter Vonhof: behoud geld dividendbelasting voor ondernemers

Als de afschaffing van de dividendbelasting van tafel gaat, moet het geld dat daarmee ‘vrijkomt’ worden benut om de lasten voor ondernemers verder omlaag te brengen. Die oproep aan het kabinet doet voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland dinsdag tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland in Den Haag, dat onder anderen wordt bijgewoond door Koningin Máxima, premier Mark Rutte en staatssecretaris Mona Keijzer van EZK.

ANP / Lennard van Otterloo | Foto: ANP 9 oktober 2018

Jacco Vonhof vz MKB NL v2

Vonhof was niet tevreden met de maatregelen die het kabinet met Prinsjesdag voor het midden- en kleinbedrijf aangekondigde. “Er is wel naar ons geluisterd, met de verlaging van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting, maar het is niet voldoende.” Bovendien komen ondernemers met een bv er in de huidige kabinetsplannen bekaaid vanaf, met de zogenoemde dga-taks voor lenen uit de eigen bv en de verhoging van het box II-tarief.

Als het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting inderdaad laat varen, moet dat geld behouden blijven voor verbetering van het ondernemers- en vestigingsklimaat, stelt Vonhof. Hij wijst erop dat per saldo de lasten voor het mkb nog steeds stijgen. “Los nog van omzet- en inkomensdaling hebben ondernemers tijdens de economische crisis enorme lastenverzwaringen voor de kiezen gekregen. Die werken nog steeds door.”

Lees ook: Premier Rutte: Afschaffen dividendtaks heroverwegen

Verdienvermogen

Nu de economie aantrekt en de overheidsfinanciën sterk verbeteren dankzij belastingmeevallers, moeten alle ondernemers kunnen profiteren van echte lastenverlichting, aldus de voorzitter van MKB-Nederland. “Alleen dan krijgen ondernemers de noodzakelijke ruimte om te investeren; in groei, werkgelegenheid en in grote uitdagingen zoals digitalisering, verdere verduurzaming en internationalisering. Dan kan onze economie ook weer een stootje hebben. Het gaat mij erom dat we het verdienvermogen van Nederland versterken. Dat we met elkaar het geld verdienen dat nodig is voor zaken die we allemaal belangrijk vinden: zorg, onderwijs, defensie, veiligheid.”

De voorzitter van MKB-Nederland vindt onder meer dat het kabinet de geplande verhoging van het box II tarief moet terugdraaien (naar 25 procent), dat de zogenoemde dga-taks moet worden geschrapt en de vennootschapsbelasting verder omlaag moet. “Dat en meer leg ik bij het kabinet op tafel. Het moet en kan beter voor ondernemers.”

Lees ook: MKB-ondernemers zeggen vertrouwen in kabinetsbeleid op

Voor niemand goed nieuws

Vonhof heeft de afschaffing van de dividendbelasting nooit begrepen. Wel vindt hij dat het vestigingsklimaat op andere manieren moet worden verbeterd, zoals via verdere verlaging van de vennootschapsbelasting. “Dat Unilever de plannen voor verhuizing van het Britse hoofdkantoor naar Rotterdam nu afblaast, is voor niemand goed nieuws. Een sterke economie heeft een goede mix van grote én kleinere bedrijven. Het is ook in het belang van het mkb dat Nederland dat soort grote ondernemingen binnen haalt en binnen houdt.”