Nieuws Actueel

Mkb'ers betalen factuur al na 39,9 dagen

Volgens cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon betalen mkb'ers hun factuur dit jaar bijna een halve dag eerder dan in 2017, toen het gemiddelde op 40,3 dagen lag. In de Barometer Betaalgedrag staat te lezen dat de Nederlandse mkb-bedrijven gemiddeld na 39,9 dagen betalen.

Ezra Hakze | Beeld: Graydon Barometer Betaalgedrag 7 augustus 2018

Business 3167295 1920

Volgens de barometer betalen horecabedrijven met een gemiddelde van 39,5 dagen het snelst, op de voet gevolgd door de winning van delfstoffen met 39,6 dagen en vastgoed met 39,7 dagen. Het langst duren bedrijven uit de sector transport en logistiek, zij duren daar gemiddeld 45 dagen over.

Veranderingen ten opzichte van 2017

Een sector die vorig jaar nog goed presteerde, namelijk de overige dienstverlening, stelt dit jaar teleur. In die sector betaalt men afgerond 4,5 dag langzamer dan vorig jaar; gemiddeld 41,5 dagen tegenover 37,1 in 2017.

Niettemin zijn er ook sectoren die zich beteren ten opzichte van 2017: de energiesector betaalt haar rekeningen circa drie dagen sneller, met een gemiddelde van 41,2 dagen tegenover 44,1 vorig jaar.

Provincies

De snelst betalende provincies zijn op het moment Zeeland, Friesland en Utrecht, terwijl men in Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland het traagst betaalt. Vorig jaar was Flevoland ook de traagst betalende provincie: het gemiddelde van 42,1 dagen zit in Flevoland nu op 42,4 dagen.