Nieuws Actueel

Nauwelijks bedrijfsovernames door vrouwen

Vrouwen doen niet snel een bedrijfsovername. In de afgelopen tien jaar was bij slechts 6 procent van alle bedrijfsovernames een vrouw betrokken. Dat blijkt uit de Brookz Overname Barometer, een onderzoek van overnameplatform Brookz naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Redenen voor het lage percentage zijn onder andere een lagere risicobereidheid en een meer realistische inschatting van kansen.

De Ondernemer 30 augustus 2016

Vrouwen overname bedrijf 1

Het onderzoek vond plaats onder 185 fusie- en advieskantoren die samen meer dan 90 procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen.

“Vrouwen schatten hun kans op een succesvolle bedrijfsovername laag in", aldus Floyd Plettenberg, partner bij Brookz. "En adviseurs denken dat ze met een vrouw niet tot een succesvolle transactie kunnen komen."

OnterechtVolgens Plettenberg zijn er in absolute aantallen nog weinig succesvolle cases van bedrijfsovernames door vrouwen. "Daardoor denkt men al snel dat dit ook veel zegt over de slaagkans per individu, maar dat is niet zo. Hierdoor vormt zich onterecht een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is", legt hij uit. "Meer en betere inzet van vrouwelijke rolmodellen en een grotere beschikbaarheid van vrouwelijke adviseurs zou zeker helpen.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat er in de eerste zes maanden van dit jaar 10 procent minder transacties zijn gerealiseerd dan in het half jaar ervoor. Toch zijn de vooruitzichten gematigd positief. Zestig procent van de overnamekantoren verwacht dat de MKB-overnamemarkt stabiel zal blijven in het komende half jaar. Een op de vijf adviseurs verwacht dat de overnamemarkt zal aantrekken.