Nieuws Actueel

Nederland groeit op alle onderdelen, en harder dan de buren

De Nederlandse economie kende het op twee na beste kwartaal sinds de financiële crisis van rond 2008. Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar groeide de economie volgens het CBS met 2,3 procent, zo bericht het AD.

Sander van Mersbergen 15 augustus 2016

Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar was de groei 0,6 procent. Minister Kamp ziet in de cijfers de bevestiging dat ons land op de goede weg is. "Door hard te werken, innovatief te ondernemen en slim te investeren, is Nederland in staat gebleken al negen kwartalen op rij robuuste economische groei te realiseren.''

Enige voorzichtigheid is wel op zijn plaats. Kamp wijst onder meer op de Brexit. Die heeft het afgelopen kwartaal weliswaar nog geen groot effect gehad op de groei - zelfs de Britse economie pluste afgelopen kwartaal met 2,2 procent - maar dat effect treedt later dit jaar en vooral daarna wel op, voorspelde het Centraal Plan Bureau deze week.

Eerdere succeskwartalen (het eerste van 2011 en het eerste van 2015) werden bovendien steevast gevolgd door een periode van afkoeling. Wat nu echter vertrouwen schept, is dat de groei van de Nederlandse economie breed gedragen wordt. Eerdere oplevingen leunden sterk op de uitvoer van goederen. Nu staan alle seinen op groen: de export stijgt fors, consumenten besteden meer, de overheid geeft meer uit. Investeringen in vaste activa als woningen en vervoersmiddelen namen zelfs met meer dan 7 procent toe.

Arbeidsmarkt

Als gevolg van al het goede nieuws functioneert ook de arbeidsmarkt zeer behoorlijk. Het totaal aantal banen is in het tweede kwartaal met 38.000 toegenomen. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten is sterk gegroeid. Het aantal zelfstandigen nam juist iets af. Daarnaast steeg het aantal vacatures met 5.000 en daalde het aantal werklozen met 16.000. De werkloosheid nam af van 6,5 naar 6,3 procent, meldt het CBS.

Ook op Europees niveau draait de Nederlandse economie behoorlijk goed mee. De groei in ons land is hoger dan die van België en Duitsland. In Italië en Frankrijk is de fut er zelfs helemaal uit; in beide landen kwam de groei het afgelopen kwartaal op 0 procent uit, ten opzichte van een kwartaal eerder.

Gemiddeld groeide de economie in de Europese Unie op jaarbasis met 1,8 procent. Daarmee verslaat Europa voor het derde jaar op rij de Verenigde Staten, dat een groei van 1,2 procent liet noteren. De afgelopen jaren waren de rollen meestal omgedraaid.

Grote motor achter de Europese opleving is Oost-Europa. Roemenië bijvoorbeeld noteert een spectaculaire 5,9 procent groei op jaarbasis, en ook Slowakije (3,7 procent), Bulgarije en Polen (beiden plus 3 procent) presteren zeer goed. Het enige land dat nog in de min (-0,7 procent) zit is Griekenland.