Nieuws Actueel

Nederlands-Duits juridisch loket van start

Om grensoverschrijdende Nederlands-Duitse juridische en fiscale vraagstukken zo goed mogelijk op te lossen, is vorige week in Venlo het INTERREG V A-project EuregioLaw van start gegaan. Het loket moet in de toekomst een centraal aanspreekpunt worden. Afgelopen week werd in Venlo het startschot van het project gegeven. Daarbij draait het allemaal om het motto 'Service zonder grenzen'.

De Ondernemer 27 juni 2016

Interreg euregiolaw nederland duitsland loket juridisch

In de Nederlands-Duitse grensstreek floreert de handel tussen de twee landen al jaren. De verschillen in wetgeving en een ander belastingstelsel maken het bedrijven, publieke instellingen en particulieren die in het buurland actief zijn, echter niet altijd gemakkelijk. "Bedrijven hebben behoefte aan snelle en duidelijke antwoorden op complexe vragen. We liepen er echter tegenaan dat het lastig bleek deze service ook consequent te kunnen leveren over de landsgrenzen heen. Er zijn vele en verschillende aanspreekpunten en dienstverleners aan beide kanten van de grens actief, hetgeen vertraging in de hand werkt. Om hier verandering in te brengen hebben we besloten om dit Nederlands-Duitse platform in het leven te roepen", vertellen Martijn Brands en Remie Huijs van Vlaminckx Advocaten uit Venlo.

PitstopKarsta Dietert van de Sozietät Ziegler, Peters & Partner Partnerschaftsgesellschaft uit Kleef: "Je kunt het vergelijken met een pitstop in de Formule 1. Wie langskomt bij EuregioLaw kan hier terecht voor zowel juridische, fiscale als notariële hulp. In het netwerk is altijd de juiste expert te vinden. Problemen worden in een perfect samenspel opgelost. Daarbij bieden we geen standaard Nederlandse of Duitse oplossing, maar een grensoverschrijdende oplossing op maat." De derde projectpartner is het Notariaat Gennep. EuregioLaw werd opgericht als Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) en is een openbaar netwerk van experts.

Raad en daadEuregioLaw wil niet alleen bedrijven, officiële instanties en particulieren die al grensoverschrijdend actief zijn werk besparen, maar ook diegenen overtuigen die door (vermeende) obstakels bang waren de stap over de grens te wagen. "We staan iedereen die in het buurland activiteiten wil ontplooien met raad en daad terzijde. Alle adviseurs zijn tweetalig dus ook deze barrière valt weg", aldus Karsta Dietert.

ProjectwebsiteInformatie over juridische kwesties als arbeids- en ondernemingsrecht, fiscale vraagstukken als bedrijfsoprichting en bedrijfsopvolging, tips over notariële aangelegenheden en grensoverschrijdend werken zijn te vinden op de projectwebsite.