Nieuws Actueel

'Nederlandse ondernemers moeten hoofd koel houden na Brexit'

Nederlandse ondernemers respecteren de keuze van het Britse volk om uit de EU te stappen, maar geloven zelf sterk in de Europese Unie. Dat zeggen MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland in een reactie op de referendumuitslag. Zij roepen op het hoofd koel te houden.

Van onze redactie 27 juni 2016

Brexit 4

Door de Britse keuze gaat Europa, en dus Nederland, een periode van onzekerheid tegemoet. Volgens de belangenorganisaties moeten nu antwoorden worden gevonden om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk ordelijk te laten verlopen. Vrij verkeer tussen de afzonderlijke lidstaten moet de hoeksteen van de Unie blijven. Daarbij hoort een Europees antwoord op de vluchtelingencrisis. Bij het handhaven van de buitengrenzen moet gebruik worden gemaakt van slimme, digitale technieken.

MeerwaardeZaken die beter in de lidstaten zelf georganiseerd kunnen worden, moeten aan de landen worden overgelaten. Ondernemers zijn er wel van overtuigd dat Europa zijn burgers en bedrijven meerwaarde kan bieden bij het oplossen van grensoverschrijdende vraagstukken. Grote, internationale vraagstukken kunnen niet meer door landen afzonderlijk worden opgelost.