Nieuws Actueel

'Niet dwingen, maar verleiden'

Voor inkrimping van het winkelgebied is volgens retailmakelaar Wouter Vermeulen een actieve rol van de gemeente vereist.

Stephan Scheper | Foto: Annina Romita 22 maart 2016

Wouter vermeulen annina romita 1

De roep om meer beleving in de strijd tegen de toenemende leegstand in de Nederlandse winkelstraten komt Wouter Vermeulen bekend voor. Maar met meer beleving alleen kom je er niet, is zijn overtuiging. Kijk maar naar Bergen op Zoom vertelt de retailmakelaar uit Hengelo: "In Bergen op Zoom hebben ze veel gedaan aan beleving. Hoewel daar altijd wat te doen was, bleef de leegstand oplopen. Pas toen het aantal vierkante meters aan winkeloppervlak werd verminderd, werd het probleem ook minder. Als je je winkelgebied inkrimpt en compacter maakt, wordt het echt weer aantrekkelijk."

Inkrimping Inkrimping dus als recept voor de toenemende leegstand in de Oldenzaalse binnenstad. Net als Wim Goldschmidt, voormalig directeur van de lokale Hema-vestiging, pleit ook Vermeulen voor een vermindering van het winkeloppervlak. Ruim twintig jaar is hij nu actief als retailmakelaar. Wouter Vermeulen (52), geboren en getogen in Almelo, is zelf kind van een ondernemersechtpaar. "Mijn ouders hadden een winkel in sport- en campingartikelen. Toen ik zes was, mocht ik al helpen prijsjes plakken."

Winkelmakelaardij Via de bedrijfsmakelaardij specialiseerde hij zich in de winkelmakelaardij. Aan de universiteit van Greenwich behaalde de Hengeloër niet zo lang geleden zijn master. "Ik wilde al langer een studie volgen, de theoriekant een beetje opkalefateren. Uiteindelijk werd dat een Engelstalige vastgoedstudie aan de universiteit van Greenwich. Gelukkig kon ik veel lessen via de hogeschool Saxion volgen."

Onderzoek Op zoek naar een geschikt afstudeeronderwerp koos Vermeulen voor een onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen die gemeenten nemen om de leegstand in hun stadscentrum te verkleinen. "Wat werkt en wat niet? Het gaat bij dit soort processen altijd om grote bedragen. Helpt 't niet, dan is dat toch zonde van je geld. In de detailhandel heb je te maken met veel werkgelegenheid. Je ziet dat veel ondernemers hun pensioengeld in het eigen pand stoppen. Maar ook pensioenfondsen investeren in winkelpanden. Als je dat weet, kan ik me niet neerleggen bij een toekomst waarin de leegstand in onze binnensteden alleen maar groter wordt."

Bij zijn onderzoek naar de oorzaken van de leegstand deed Vermeulen een aantal constateringen: "Bij een groot aanbod aan daghoreca is er minder leegstand. En hoe groter de vergrijzing in een binnenstad, des te kleiner de leegstand. Ouderen zijn actief en hebben relatief veel geld en tijd. Ze zijn ook bereid geld neer te tellen voor extra service."