Nieuws Actueel

Niet verdienen aan, maar mét mensen

Onlangs benoemde gedeputeerde Bert Pauli 46 Brabantse ondernemers tot Brabants Besten, uitblinkers in innovatief werkgeverschap. Robert Smid, directeur van Du Pré groenprojecten in Helmond, is er een van.

Babette Margés | Foto: Ton van de Meulenhof 30 september 2016

Dupre

Het bedrijf werkt aan openbaar en particulier groen, en heeft negen mensen in vaste dienst uit onder meer de sociale werkvoorziening. Du Pré bestaat bijna 75 jaar en heeft altijd vooropgelopen in sociaal ondernemerschap, vertelt Robert. "Al voordat de Participatiewet van kracht was, gaven wij werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen wij niet alleen uit bedrijfseconomische overwegingen, maar ook uit overtuiging. Je verdient geld mét mensen en niet áán mensen."

Match

Daarbij gaat het bedrijf niet over een nacht ijs. "Wij hebben bijvoorbeeld een intensieve samenwerking met de Atlant Groep. We zitten regelmatig om tafel en bespreken we wie zich bij ons thuis zou kunnen voelen. We kijken of er een match is en zo ja, wat dan de geschikste plek is binnen onze organisatie. Ik plaats liever twee mensen met een serieus vooruitzicht op een vaste baan, dan twintig voor een tijdelijk project."

Echte oplossing

Achter die langetermijnvisie zit een reden en die heet betrokkenheid. Volgens de directie is iemand pas bereid om te leren als hij toekomst ziet. Andersom geldt dat commitment ook voor het bedrijf zelf, zegt Smid. "Als ik vanuit de overheid een verplichting krijg opgelegd om een bepaald aantal mensen aan het werk te zetten, vul ik die in en ben ik klaar. Als ik kijk naar een échte oplossing voor deze mensen, dan bied ik ze uitzicht op vastigheid."

Het bedrijf draait de werkwijze liever om. "Wij zeggen tegen de gemeente en de Atlant Groep: 'Geef ons de werkzaamheden en wij zorgen dat die jongens en meisjes aan het werk komen en blijven.'"