Nieuws Actueel

Nieuwe directeur BZW wil meer samenwerking ondernemers

Het Tilburgse kantoorgebouw waar de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) zetelt, oogt bepaald niet uitnodigend. Uit de tijd en deels in staat van ontbinding. Die uitstraling staat haaks op de boodschap van directeur Ellen Kroese (54) van de BZW. BN De Stem interviewt de kersverse directeur

Geert Nijland 13 oktober 2016

Ellen Kroese

De nieuwe directeur gaat de BZW leiden in wat je voor Zuidwest-Nederland gerust een cruciale tijd mag noemen. En in deze tijd is eensgezindheid volgens Kroese meer dan noodzakelijk.

Samenwerking"De BZW vertegenwoordigt 1.700 bedrijven en 3.000 personen. Ik wil verbinding, meer samenwerking tussen de ondernemers. We leven in een tijd dat lokaal en regionaal steeds belangrijker worden. De landelijke overheid laat veel meer aan ons over dan vroeger het geval was. Daarom is samenwerking zo belangrijk. Er liggen tal van mogelijkheden voor deze regio. Er zijn veel kansen om het ondernemerschap te verbeteren", zegt Kroese.

BereikbaarheidDe BZW trok onlangs, bij de opening van het nieuwe station in Breda, aan de bel over de steeds slechter wordende bereikbaarheid van de regio. "Dit punt staat voor ons hoog op de agenda. Het is niet goed dat de A58 slechts voor een deel wordt verbreed. Dat moet over de hele lengte tussen Breda en Tilburg gebeuren. Samen met de A27 en de A59 vormt deze snelweg de bottleneck van de Brabantse infrastructuur. We moeten zwaar inzetten op het vinden van oplossingen. Neem het knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorinchem. Zorg dat bij Hooipolder die stoplichten verdwijnen, en wat die brug betreft, het is toch van de gekke dat die nog altijd niet verbreed is."

Gedraal van Den HaagIn het zuiden van het land heerst volgens Kroese een gevoel van onbehagen over het 'gedraal' van Den Haag. "Deze problematiek zou op de agenda van Den Haag moeten staan. Je bent verbaasd over het feit dat je moet lobbyen. De aandacht is in Den Haag gericht op andere gebieden. Ik zeg: wat slecht is voor Brabant, is slecht voor Nederland. Het is belachelijk dat je je over de weg niet fatsoenlijk kunt verplaatsen tussen Breda en Eindhoven en dat je vanuit Breda nog altijd niet met de trein naar Antwerpen en Brussel kunt. De simpele vaststelling dat het niet kan en dat er niets gebeurt, betekent dat wij moeten lobbyen in Den Haag. Daarvoor is een breed gedragen visie nodig."

Ze denkt niet dat de verschillen tussen Oost- en West-Brabant daarvoor een sta-in-de-weg vormen. "Er zijn inderdaad grote verschillen in belangen. Het oosten is vooral gericht op agrifood en hitech, voor het westen zijn logistiek, chemie en maakindustrie erg belangrijk. Maar de brainport Eindhoven en de logistieke kennis in Breda kunnen veel aan elkaar hebben. Zo zijn er meer voorbeelden. De verschillen ondervangen we bij de BZW door met meerdere afdelingen te werken."

Maatschappelijke thema'sKroese vindt dat het bedrijfsleven een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om maatschappelijke thema's. "Het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking is een goede zaak. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de ondernemers. Vaak gaat het om werk waar moeilijk mensen voor te vinden zijn. Het is een win-winsituatie."

Maatschappelijk besef moet er ook zijn bij de aanpak van leegstand op bedrijventerreinen. Maar Kroese let daarbij wel op de wensen van de ondernemers. "Leegstand is voor elke stad een probleem. Maar je moet jezelf de vraag stellen: waarom is er leegstand? Heeft het zin om een verouderd bedrijventerrein te revitaliseren als de ondernemers er sowieso weg willen? De meesten willen nu eenmaal in een dynamische omgeving zitten. Soms is het beter om elders iets nieuws te beginnen en dat oude terrein af te stoten of te ontmantelen."

OptimismeDat zou zomaar ook voor de kantoorcomplexen langs het spoor in de Tilburgse wijk De Reit kunnen gelden. De desolate indruk van het gebied staat haaks op het optimisme bij de BZW. Dat optimisme is begrijpelijk, want het gaat lang niet slecht met de regio. De economie van West-Brabant groeit zelfs boven het landelijk gemiddelde. Dat is weleens anders geweest. De logistieke sector is één van de motoren van die West-Brabantse economie en wordt ook voor Tilburg steeds belangrijker.

Kroese: "Als ik kijk naar West-Brabant in het bijzonder, dan is de innovatie van de maakindustrie een belangrijke pijler. Je ziet een ontwikkeling dat bedrijven vanwege de hier aanwezige kennis en innovatie hun fabrieken uit het buitenland terughalen naar Nederland of er meteen al voor kiezen hun producten hier te maken. Dat is een goed teken. Dit deel van het land is nu al van grote betekenis voor Nederland. En dat belang zal alleen maar toenemen."