Nieuws Actueel

Nieuwe Europese wet moet veiligheid vissers vergroten

De meer dan 100.000 beroepsvissers in Europa (1500 in Nederland) lopen vijftien keer meer risico op ongelukken dan andere beroepsgroepen. Europa wil hier paal en perk aan stellen en komt met nieuwe wetgeving voor de veiligheid op zee, meldt het AD.

FRANS BOOGAARD 2 mei 2016

Ijsselmeer vissersboot visserij

Die wet moet vooral de beroepsvisserij veiliger maken. Minimumleeftijden voor het werk op zee, een medisch certificaat en eisen voor medische voorzieningen aan boord en op de wal zullen leiden tot minder risico, zo verwacht de Belgische eurocommissaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Marianne Thyssen. Zij baseerde haar wetsvoorstellen op aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en van werkgevers en werknemers uit de sector zelf.

Slingerend schipVoorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond juicht de Brusselse voorstellen toe. "Elk ongeluk is er één te veel, en het is waar: bij slecht weer op een slingerend schip werken, is allicht gevaarlijker dan een doorsnee ander beroep." Dat het in Nederland relatief gezien meevalt met de ongelukken in de visserij schrijft hij toe aan de kwaliteit van onze vloot en aan het feit dat voor de meeste vistrips vanuit Nederland geen enorm grote afstanden hoeven te worden afgelegd.

De Europese visserij-industrie is de vierde grootste ter wereld en brengt jaarlijks 6,4 miljoen ton vis aan wal.