Nieuws Actueel

Nieuwe kweekmethodes moeten tekort oesters verhelpen

Oesterkwekers willen binnen vier tot zes weken aan de slag op de Oosterschelde met gezamenlijke proeven om oesters op alternatieve manieren te kweken. Door de schelpdieren in mandjes, kooien of op rekken en tafels te kweken, hopen ze de Japanse oesterboorder buitenspel te zetten.

Joeri Wisse 10 maart 2016

Oesters bubbels yerseke zeeland proeverij schelpdieren zeevruchten

Die wens sprak Cees van Liere, voorzitter van de Nederlandse Oestervereniging (NOV) gisteren uit in Yerseke. Hij deed dat bij de presentatie van het plan van aanpak om de grote problemen waar de oestersector mee te maken heeft het hoofd te bieden.

PlaagNaast het oesterherpesvirus, waar 's zomers veel creuses aan doodgaan, is vooral de oesterboorder een ware plaag op de Oosterschelde. Dit slakje rukt steeds verder op. De oesterboorder maakt een gaatje in de jonge oester en eet het vlees op. Daardoor is er de laatste jaren bijna geen aanwas en zal de sector dit jaar zeer weinig creuses kunnen leveren.

Het plan, dat samen met de provincie en het ministerie van Economische Zaken is opgezet, richt zich in eerste instantie op proeven om oesters los van de bodem te kweken. De oesterboorder kan er dan niet bij. Dit kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld in kooien die op de bodem staan of aan een lange lijn tussen boeien hangen.

TekortDe komende jaren zal moeten blijken wat de beste methode is en op welke plaatsen die kan worden opgeschaald. Van Liere hoopt dat de vergunningen voor de proeven snel rondkomen.

De proeven bieden nog geen oplossing voor het grote oestertekort van de komende jaren. Het beroepsmatig rapen van wilde oesters op de Oosterschelde zou het leed wat kunnen verzachten. Een eerdere proef mislukte, die wordt nu nieuw leven ingeblazen.

Daarnaast zouden ook gezonde oesters uit het Veerse Meer kunnen worden gevist en op percelen in de Oosterschelde, los van de bodem, groot kunnen worden gebracht.

KweekhuizenVoor de langere termijn wil de sector onderzoeken of het mogelijk is om op de Westerschelde oesters te kweken en om meer jonge oesters uit kweekhuizen te gebruiken op de Oosterschelde.

In het plan van aanpak is ook opgenomen dat Imares de proeven begeleidt. De onderzoeken worden deels betaald doordat het Rijk korting geeft op de huur van percelen (50.000 euro per jaar) en een ton subsidie van de provincie.