Nieuws Actueel

Nu regelen dat je kunt genieten van je oude dag

Nadenken over je pensioen, daar neem je vaak de tijd niet voor. En de middelen heb je ook niet altijd. Toch is het volgens Paul Dirks uit Retranchement van groot belang daar bijtijds mee te beginnen, wil je er ook na je pensionering warmpjes bij zitten.

i.s.m. Rabobank 1 oktober 2016

Rabo pensioen

Als ondernemer zorg je zelf voor je inkomen voor later. Na je 67ste ontvang je AOW, maar dit is waarschijnlijk niet genoeg om van te leven. Maar wat kun je doen om er zeker van te zijn dat je er warmpjes bijzit als je met pensioen gaat? Paul Dirks (75) uit Retranchement geniet al zo’n twaalf jaar van een welverdiend pensioen. Hij trad ruim 45 jaar geleden toe als partner in de maatschap van een architectenbureau. ,,Vanaf 1970 bouwde ik pensioen op in eigen beheer, conform de afspraken binnen de maatschap. Dat blijkt nu een prima pensioenbasis!”

Noodgedwongen bijklussen

Een goede oudedagsvoorziening voor ondernemers is echter geen vanzelfsprekendheid meer. Ondernemers beginnen te laat met pensioen opbouwen en daardoor zitten ze aan het einde van de rit met een tekort. Dat kan tot gevolg hebben dat senioren noodgedwongen moeten bijklussen. Ook in Nederland zien we steeds meer 65-plussers die de bestelling komen opnemen in restaurants of moeten schoonmaken in kantoren. Dat wil je natuurlijk voorkomen op je oude dag.

Afkopen

In het stadium van ‘een noodgedwongen bijbaantje’ is Paul Dirks nooit terecht­gekomen. ,,Wel hebben de wijzigingen in de wetgeving van de waardering van fiscale naar commerciële waarde van het pensioen mij onlangs doen besluiten om het pensioen af te kopen.’’

Vrijheid

Met het oog op de veranderingen in de pensioen­wetgeving heeft Paul actie ondernomen. ,,Mijn pensioen in eigen beheer is ontstaan vanuit de hang naar optimale vrijheid van handelen. Om die vrijheid te behouden laat ik mijn pensioen naar de fiscale waarde afkopen. Over de afkoopsom is loonheffing verschuldigd. Als stimulans wordt bij afkoop van het pensioen in 2017 een percentage van 34,5 procent van de fiscale waarde buiten de loonheffing gehouden. In overleg met mijn accountant koos ik voor deze prima constructie. Zo hoop ik nog jaren van mijn pensioen te genieten.

Wat steek je hiervan op? Begin niet te laat met je pensioen Ga voor optimale vrijheid Laat je pensioen in eigen beheer afkopen naar de fiscale waarde Overleg met je adviseurs

Hier lees je meer over pensioenen.