Nieuws Actueel

NVM Business: Licht herstel Nederlandse kantorenmarkt

De Nederlandse kantorenmarkt heeft in 2015 een licht herstel te zien gegeven. Bedrijven en instellingen huurden meer kantoorruimte dan een jaar eerder. Bovendien ging voor het eerst in jaren het aanbod van leegstaande kantoren iets omlaag. Een en ander blijkt uit nieuwe cijfers van NVM Business. Terwijl vorig jaar de verhuur en verkoop van kantoorruimte met ongeveer 5% steeg tot om en nabij 880.000 m2, daalde het direct beschikbare aanbod met 1,5% tot circa 8,5 miljoen m2. Wat ook opviel, was dat in 2015 de gemiddelde huurprijs van kantoorruimte iets omhoog ging.

Van onze redactie 26 februari 2016

Kantoor Leeg Veenendaal

De meest in het oog springende dalingen van het aanbod deden zich voor in onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Groningen, Haarlemmermeer, Leidschendam, Rotterdam en Zoetermeer. Hoewel in Amsterdam op de meeste locaties het aanbod een daling vertoonde, was het opvallend dat op de populaire Zuidas een verruiming van het aantal vierkante meters optrad, waardoor daar aan het eind van het jaar ruim 16% van de kantorenvoorraad te huur stond. In Rotterdam ging het aanbod in zowel het centrum als de kantorenwijk Alexander omlaag, maar kwamen in het gebied Brainpark meer meters beschikbaar voor de verhuur. Er waren ook gemeenten die het afgelopen jaar met een toename van de leegstand werden geconfronteerd. Dat was bijvoorbeeld het geval in Breda, Den Haag, Gouda, Heerlen, Leeuwarden en Lelystad.

Minder aanbod door vele onttrekkingenDe daling die het aanbod het afgelopen jaar te zien gaf, had tot resultaat dat eind 2015 circa 17,3% van de kantorenvoorraad in ons land te huur of te koop stond, tegen 17,5% een jaar eerder. Dat het aanbod vorig jaar naar beneden ging, had vooral te maken met het feit dat nogal wat leegstaande gebouwen aan de voorraad werden onttrokken door middel van sloop en herbestemming. Volgens NVM Business, die tijdelijke of permanente herbestemming van leegstaand vastgoed tot een van haar prioriteiten heeft gemaakt, ging het hierbij in totaal om 585.000 m2 kantoorruimte. Stadscentra en (perifere) kantorenwijken hadden het meest profijt van deze ontwikkeling. Op bedrijventerreinen en in woonwijken bleef het aanbod van leegstaande kantoren vrijwel onveranderd.

Meer vraag naar nieuwbouwDe verhoogde vraag naar kantoren kwam vooral tot uitdrukking in de grotere afzet van nieuwe kantoren, zij het dat de omvang hiervan in relatie tot de totale vraag naar kantoorruimte relatief beperkt bleef. In dit segment van de kantorenmarkt werd ongeveer 122.000 m2 opgenomen, waarbij een transactie met een bank in Amsterdam Zuidoost veel gewicht in de schaal legde. Hoewel de vraag naar kantoren zich hoofdzakelijk op bestaande gebouwen richtte, was het opmerkelijk dat de afzet van kleine en middelgrote kantoormetrages nagenoeg onveranderd bleef. Daarentegen was er meer vraag naar kantoren in de grootteklasse van 2.500 tot 5.000 m2, alsook naar kantoren met een vloeroppervlakte vanaf 10.000 m2. Kantoren met een oppervlakte van 5.000 tot 10.000 m2 waren vorig jaar minder in trek.

Tegengestelde tendensenOok geografisch gezien waren er tegengestelde bewegingen. Zo steeg de opname van kantoren in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Haarlemmermeer, Rotterdam, Zoetermeer en Zwolle. Vooral in Rotterdam was de markt positief gestemd met een vraag die twee maal zo groot was als het jaar ervoor. Eenzelfde ontwikkeling deed zich ook voor in Zwolle, terwijl in Zoetermeer meer dan het dubbele werd verhuurd. Minder gunstig was de gang van zaken in onder meer Amersfoort, Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Rijswijk en Tilburg. In deze gemeenten ging de afzet van kantoren flink onderuit. Niet alleen geografisch, ook per afzonderlijke branche beschouwd was het beeld wisselend. In sectoren als de zakelijke dienstverlening en het bank- en verzekeringswezen was meer vraag naar kantoorruimte, terwijl bij de overheid en de ICT bedrijven de behoefte aan kantoren terugliep.