Nieuws Actueel

Oldenzalers willen samen vuist maken richting Unibail

Samen een vuist maken richting Unibail-Rodamco. „Dan kunnen ze niet meer om ons heen.” Die duidelijke boodschap kregen de fracties van CDA, VVD en PvdA maandagavond mee van de Oldenzalers, die naar het stadhuis waren gekomen om zich bij te laten praten over de plannen voor winkelcentrum In den Vijfhoek.

Van onze redactie 19 april 2016

In Den Vijfhoek Oldenzaal Marieke Bakker

Een grote meerderheid van de raad kan niet instemmen met het huidige voorstel tot revitalisering van de Vijfhoek. Alleen D66 kan zich niet vinden in een voorstel dat maandag 25 april aan het college wordt voorgelegd. De overige fracties, inclusief WG en GroenLinks, willen nu nog geen besluit nemen over het afsluiten van de passage Deurningerstraat. Zij dringen bij het college aan op extra tijd om de kosten uit te laten rekenen van de verschillende oplossingen die zijn aangedragen vanuit de raad. Voor de zomervakantie moet de uitkomst van deze berekeningen bekend zijn.

Oud-notaris Wim Gaalman riep de raad al snel op tot het bundelen van de politieke krachten. De plannen die er liggen, verschillen volgens hem niet zo veel van elkaar. „Laat 5.000 Oldenzalers een verzoekschrift, desnoods digitaal, naar Unibail en de WBO versturen”, suggereerde Gaalman.

Oldenzaler Otto Engels stelde dat de positie van Unibail-Rodamco en WBO Wonen tot nu toe onderbelicht is gebleven in de discussie. Volgens hem moeten deze partijen nu blijk geven van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid: „Het stadshart is primair van de Oldenzalers! De investeerders hebben meer dan dertig jaar hun rendement kunnen behalen.”

Foto: Marieke Bakker