Nieuws Actueel

Ondernemen op voormalig vliegveld Twente: geld of groen?

De vleermuis en de veldleeuwerik zitten Jan van Eck in de weg op het terrein nabij de luchthaven. Valt er voor de evenementenorganisator wel te ondernemen in een gebied dat onder een vergrootglas ligt? "Dit vraagt om lenigheid en zorgvuldigheid van een ondernemer." Een interview in De Twentsche Courant Tubantia.

Teun Staal | Foto: Emiel Muijderman 18 januari 2017

Jan van eck emiel muijderman

Zelf doet Jan van Eck er nog het zwijgen toe. Maar de ondernemer moet op de drempel van het nieuwe jaar onaangenaam zijn verrast door een gepeperde brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die haalde het handelen van de evenementenorganisator op twee punten, na klachten van de Stichting Lonnekerberg, hard onderuit. Maar Van Eck kan en wil nog niet ingaan op deze schending van de Flora- en faunawet."De zaak ligt gecompliceerd, met veel betrokken partijen", licht zegsman Eugene Lubbers het voorlopige stilzwijgen van de entrepreneur toe. Daardoor wordt niet duidelijk of Van Eck bezwaar aantekent tegen de waarschuwing en dwangsom.Het rijden met auto's en het vliegen met heli's heeft een 'verstorende werking' gehad op broedende veldleeuweriken; de dreigende dwangsom, van 5.000 euro per lamp, betreft de aanwezigheid van lichtmasten op verschillende plekken.

Trompetgeschal

Van Eck is sinds een paar jaar eigenaar van circa 50 hectare in het gebied. De ondernemer werd in 2014 met trompetgeschal binnengehaald. Zijn plan 12 miljoen euro te investeren in een 'technische speeltuin voor volwassenen' klonk de bestuurders als muziek in de oren. Evenementen in grote voormalige vliegtuighangars, leisure-activiteiten met auto's op de oude taxibaan De Strip - het moet economische reuring opleveren.

Grenzen opzoeken

"Het is goed dat een ondernemer kansen ziet in het gebied", zegt Gert-Jan Tillema, D66-raadslid in Enschede. "Incidenteel zijn bepaalde dingen mogelijk. Wat ik zie is een ondernemer die steeds de grenzen lijkt op te zoeken. Ik ben blij dat de man brood ziet in het gebied, dat is wat we na het vertrek van Defensie willen. Maar er mag geen dagelijkse herrie ontstaan. Dat we met z'n allen stukje bij beetje meer gaan toestaan, daar ben ik bang voor."Als provinciaal politicus is Tijs de Bree kritisch. Zijn PvdA vroeg zich op de eigen website hardop af of economie en ecologie elkaar niet in de weg zitten. "Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Het vergt lenigheid maar vooral zorgvuldigheid van een ondernemer. Vooral van het tweede vraag ik me af of deze man erover beschikt. Uit de stukken over de dwangsom blijkt dat niet echt."

Kwaliteit

De gang van zaken illustreert volgens De Bree eens te meer de noodzaak weer 'iets' als een kwaliteitsteam op te tuigen. Dat gezelschap, onder leiding van specialist ruimtelijke ontwikkeling Hilde Blank, beeindigde de werkzaamheden vier maanden geleden. "Maar er zullen toch weer mensen moeten komen die de samenhang in het gebied in de gaten houden. Die kijken of alles voor wat betreft de ruimtelijke invulling een beetje past."Volgens Patrick Welman, wethouder in Enschede en bestuurder van gebiedsontwikkelaar ADT, is dat ook de bedoeling. "Daar is een motie over aangenomen", zegt de bestuurder, die er vertrouwen in heeft dat de activiteiten van Van Eck op passende wijze tot hun recht komen. "Het gebied leent zich bij uitstek voor evenementen, zowel binnen als buiten. En dat is toch wat we willen, economische ontwikkeling. Soms zal dat spanningen opleveren, zeker in een gebied dat nu eenmaal altijd al onder een vergrootglas ligt. Dus zul je af en toe handhavend moeten optreden."