Nieuws Actueel

Ondernemers centrum Hengelo zijn om

De balans is doorgeslagen. Ook een forse meerderheid van de winkeliers in de stad is nu voor een vrije koopzondag.

Van onze redactie 15 maart 2016

Koopzondag ANP1065

Het mag gerust een doorbraak worden genoemd. De Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) heeft zich voor het eerst expliciet uitgesproken voor een vrije openstelling van winkels op zondag. Van de ondernemers in de binnenstad is bijna 90 procent het daarmee eens, blijkt uit een recent onderzoek.

BeslissingBinnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe winkeltijdenverordening die de openstelling van alle winkels in de stad op zondag van 12.00 tot 17.00 uur mogelijk maakt. Afgelopen weken lag die verordening ter inzage. In haar inspraakreactie schaart de SCH zich achter vrije openstelling. Volgens de SCH sluit de huidige verordening, met een beperkt aantal koopzondagen, niet meer aan bij de behoefte en ontwikkelingen in de markt. 'Het koopgedrag en de koopbehoefte van klanten vragen meer flexibiliteit.'

GelijkheidDe SCH wil 'gelijke monniken, gelijke kappen'. Sinds enkele jaren mogen de winkels op Plein Westermaat en de perifere detailhandel (zoals meubel- en keukenzaken, bouwmarkten en autobedrijven) wel elke zondag open. Aan die 'oneerlijke concurrentie' moet een einde komen, zegt SCH-bestuurslid Jaap Jenneboer.

VerdeeldheidNiet eerder sprak de SCH zich uit voor vrije openstelling. Dat had te maken met de grote verdeeldheid onder de achterban. Bij een eerdere enquête, in 2013, gaf 71 procent van de ondernemers aan het oude beleid (met een beperkt aantal koopzondagen) te willen voortzetten. Vorige week heeft de SCH opnieuw een enquête gehouden. Daaruit blijkt dat 87 procent nu wel voorstander is van vrije openstelling op zondag in heel Hengelo.

Zelf beslissenJenneboer verwacht niet dat, als de raad het licht op groen zet, meteen alle winkels in de binnenstad op zondag open zullen gaan. "De supermarkten wel. Later volgen er misschien meer. Uiteindelijk is het de klant die dat bepaalt. Waar het om gaat is de vrijheid om zelf te kunnen beslissen. Je hoeft niet open, maar we willen ons niet laten belemmeren door regelgeving. Laat de ondernemer zelf beslissen."

De SCH houdt wel vast aan het huidige systeem van gezamenlijke koopzondagen, op de laatste zondag van de maand, in combinatie met evenementen.

Foto: ANP