Nieuws Actueel

Ondernemers dolblij met mkb-toets

Het kabinet belooft kleine ondernemers vanaf het vroegste stadium te betrekken bij nieuwe wetten en regels. MKB-Nederland spreekt van een historische doorbraak. Dat schrijft het AD.

David Bremmer | Foto: ANP 15 februari 2017

Kamp 1065

MKB Nederland lobbyde afgelopen maanden in Den Haag intensief voor een zogenaamde mkb-toets. Hierbij wordt alle nieuwe regelgeving vooraf standaard getest op administratieve rompslomp voor kleine en middelgrote bedrijven. Het pleidooi van de belangenvereniging heeft succes: het kabinet belooft het mkb substantieel meer inspraak. Zo komen er testpanels, waarin ondernemers hun visie kunnen geven op nieuw beleid, zelfs in een embryonaal stadium.

Daarnaast wordt de bestaande Bedrijfseffectentoets meer op maat gemaakt voor het mkb, schrijft minister Kamp (EZ) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe Toetsingscollege Regeldruk zal daarbij een onafhankelijke regeldrukcheck uitvoeren.

Doorbraak

Volgens MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen is dit 'de doorbraak waarop het mkb zo lang heeft gewacht en waar we zo hard voor hebben geknokt'. Zo'n 97 procent van alle ondernemingen in Nederland telt 25 of minder werknemers. ,,Eigenlijk is het raar dat dit nu pas gebeurt", stelt Van Straalen. ,,MKB-bedrijven hebben geen staffunctionarissen voor personeelszaken en contact met de overheid. Vergunningen, inspecties, ziekte van werknemers, het inschrijven op aanbestedingen of subsidies, het aanpassen van de bedrijfsvoering op gewijzigde regels, alles moet de ondernemer zelf 'erbij' doen."

Sinds de tijden van minister Zalm (Financiën), toen Nederland voorop lag met het verlagen van regeldruk is de rompslomp voor bedrijven enorm opgelopen, vindt MKB-Nederland. De internationale concurrentiepositie staat daardoor onder druk.

Onwerkbaar

,,Zoveel wetgeving is niet of nauwelijks werkbaar voor kleine ondernemingen. Neem de regels bij doorbetaling bij ziekte: behalve te duur zijn die administratief onwerkbaar met een heel re-integratietraject dat veel tijd, inzet en papierwerk vergt." Als andere voorbeelden noemt Van Straalen insolventie- en aanbestedingsregels, de ontslagprocedure van de WWZ en de werkkostenregeling.

Door de nieuwe mkb-toets behoort onwerkbare regelgeving tot het verleden, verwacht Van Straalen. ,,Dit is historisch." De Tweede Kamer moet nog wel akkoord gaan met de voorstellen en er zijn verkiezingen op komst. Woensdag zal Van Straalen daarom met een aantal MKB-ondernemers een pamflet aanbieden aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.

15 maart

De kans is groot dat de nieuwe regels het na 15 maart halen. De moties van Dion Graus (PVV) en Jacques Monasch (toen nog PvdA) op basis waarvan minister Kamp nu in actie komt, worden breed gesteund. Ook de VVD is voor.