Nieuws Actueel

Pak je kansen in deze buitenlandse groeimarkten

Waar de economische groei in Nederland zich afgelopen jaar sterk heeft doorgezet, wordt voorspeld dat de wereldwijde economie in 2019 lichtelijk afremt. Toch liggen de kansen voor Nederlandse ondernemers vooral in het buitenland.

Noémi Prent (NU.nl) | Foto: Rene Manders 15 februari 2019

Morocco 3740618 1920

Alle berichtgeving van beroepspessimisten ten spijt: het ging goed met de Nederlandse economie in 2018. CBS-cijfers tonen een groei aan van 2,5 procent. De binnenlandse economie geldt daarin volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek als absolute groeimotor.

Wél pakken donkere wolken zich mogelijk sneller samen boven de arbeidsmarkt. Volgens het CBS is de krapte daar nu groter dan voor de financiële crisis in 2008. Ofwel: de werkloosheid stagneert en bedrijven krijgen vacatures steeds moeilijker gevuld.

Lees ook: ‘Ik zou honderd mensen een baan kunnen geven, maar ze zijn er gewoon niet’

Mondiale economie

Volgens de Wereldbank groeit de mondiale economie in 2019 gestaag door, zij het minder hard dan vorig jaar. Dit jaar is het de verwachting dat de economische groei uitkomt op 2,9 procent, een afname van 0,1 procentpunt ten opzichte van 2018. Europa zag een groei over 2018 van 1,8 procent. Met andere woorden: economieën buiten Europa doen het beter.

Reden voor de afname van de wereldwijde groei zijn de aanhoudende spanningen tussen China en de VS, de groeivertraging van Beijing, de nakende Brexit én het beleid van centrale banken.

Lees ook: Zo stampt deze Brabander wereldwijd themaparken uit de grond

Corruptie

Toch is dit de beste tijd om handel te drijven met het buitenland. Dat stelt Atradius in haar jaarlijkse rapport over de beste opkomende markten. Als veelbelovende afzetmarkten komt de internationale kredietverstrekker op de proppen met drie landen: Bulgarije, Marokko en Vietnam.

Het Oost-Europese land presteert goed: Atradius becijfert dat de groei van het bbp van 3,3 procent in 2018 naar 3,5 procent dit jaar stijgt. ‘Hoewel het niet altijd eenvoudig is om er zaken te doen en de corruptie nog steeds een probleem is, heeft zij de weg naar hervormingen ingeslagen’. meent John Lorié, hoofdeconoom bij Atradius. Bulgarije was een jaar geleden voorzitter van de EU. Nu heeft Roemenië die voorzittershamer, een slechter presterende markt volgens het onderzoek.

Hernieuwbare energie

Ook Marokko telt mee. Zo was sprake van een toename van 2,8 procent in 2018 naar 3,3 procent in 2019. Lorié: “Marokko realiseert vooral een sterke groei in de markt voor hernieuwbare energie.’ De hoofdeconoom noemt investeringen in zonne-energie interessant voor vaderlandse ondernemers. "Dit biedt mogelijkheden voor Nederlandse exporteurs."

In Azië doet Vietnam het volgens Atradius goed. Hoewel het land wordt getroffen door het handelsconflict tussen China en de VS, kan Vietnam zich nog altijd profileren als goedkope productieplaats. Het in 2015 gesloten handelsakkoord tussen de EU en Vietnam helpt het Aziatische land bovendien verder op weg.

Belangrijkste exportpartner

Van de genoemde landen geldt Bulgarije als belangrijkste exportpartner van Nederland met 982.027 geëxporteerde goederen. Gevolgd door Marokko (978.279) en Vietnam met (852 618), aldus CBS, dat zich baseert op cijfers uit 2017.