Nieuws Actueel

Ondernemers zeer kritisch over PFAS-beleid: ‘schadeclaim in voorbereiding’

Ondernemers zijn onder voorwaarden positief over het stikstofbeleid van het kabinet. Wel hebben zij nog heel veel vragen. Hoe snel gaan de maatregelen zorgen dat de vergunningverlening in het land weer op gang komt? En komt de zandwinning weer op gang? Dat is allemaal nog volstrekt onduidelijk. Ronduit negatief zijn de ondernemers volgens MKB-Nederland en VNO-NCW over het PFAS-beleid dat het kabinet bekend heeft gemaakt.

De Ondernemer 13 november 2019

PFAS beleid kabinet2

Premier Rutte en ministers Schouten (Landbouw), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) gaven een toelichting op het pakket maatregelen voor de stikstof- en de PFAS-problematiek. (foto: Robin Utrecht/ANP)

,,Dit biedt geen soelaas op de korte termijn voor grondverzet en baggeraars. Er gebeurt feitelijk niks tot 1 december en wat daarna gebeurt, is ook nog onduidelijk. Terwijl steeds meer werk stilvalt door de nieuwe regels die gelden sinds 1 oktober,'' aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De organisaties gaan met een aantal branches daarom een schadeclaim voorbereiden.

,,Het kabinet doet zijn best. Dat zien we ten aanzien van stikstof, maar de grote hamvraag daar is of alles snel genoeg gaat voor de bouw en infrasector en alle toeleverende sectoren. Daar hebben we twijfels over. Rond PFAS is het een janboel,'' zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW.

Drempelwaarde stikstof

De Boer is blij met de drempelwaarde voor stikstof die er komt en waar VNO-NCW en MKB-Nederland steeds voor hebben gepleit. ,,Wel is de vraag hoe lang we moeten wachten voordat het werkelijk zo ver is, want het moet eerst nog door de Eerste en Tweede Kamer.''

''Het is gewoon een ijskoude sanering die gaande is in bijvoorbeeld het grondverzet''

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ,,In onze achterban is veel boosheid over met name PFAS. Het is gewoon een ijskoude sanering die gaande is in bijvoorbeeld het grondverzet, en dan krijg je nu weer te horen dat het allemaal niet sneller kan, terwijl dat wel kan. Dit is ondernemers niet uit te leggen. Daarom gaan we met de branches die het treft een schadeclaim voorbereiden. Het is gewoon nadeelcompensatie.''