Nieuws Actueel

Ondernemers missen kabinet bij stadsproblemen

Het ontbreekt Nederland aan een 'nationale regie' om bijvoorbeeld de winkelleegstand in kleinere steden en dorpen aan te pakken, zo waarschuwen MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. Volgens de ondernemersorganisaties wordt het oplossen van veel lokale problemen nu te veel aan gemeenten en provincies overgelaten.

Van onze redactie 24 oktober 2016

Rutte 11

Een meer overkoepelende blik, samenwerking en gerichte investeringen voor plattelandsgebieden zijn hard nodig, vinden ze. Terwijl de grootste steden 'economische magneten' zijn geworden, kampen andere regio's met een toenemende leegstand van winkels en kantoren, met vergrijzing en krimp.

Nieuwbouw

Gemeenten zetten vaak sterk in op nieuwbouw, omdat de verkoop van grond geld oplevert. Maar daarmee raken bijvoorbeeld de leegstaande panden waarin vroeger warenhuisketen V&D huisde, niet opnieuw gevuld. Daar zouden immers ook nieuwe woningen gehuisvest kunnen worden.

De organisaties stellen voor om in het volgende kabinet voor deze hele problematiek één bewindspersoon verantwoordelijk te maken. Het onderwerp zou daarbij landelijk hoge prioriteit moeten krijgen.