Nieuws Actueel

Ondernemers Moerdijk nemen loopje met brandveiligheid

Een aantal ondernemers in de gemeente Moerdijk neemt het niet zo nauw met de brandveiligheid, dat schrijft BN de Stem. Vorig jaar moest bij bijna 90 procent van de 36 bezochte bedrijven een nieuwe controle worden uitgevoerd.

HENK DEN RIDDER 2 juni 2016

Pannenkoekenbootbeverwijkzinkenbrandweerpompen1065

"De brandveiligheid van industriële gebouwen blijft een punt van aandacht", zegt burgemeester Jac Klijs. Deze week presenteerde hij het jaarverslag van de afdeling Vergunningen en Handhaving. Daarin gaat veel aandacht uit naar brandveiligheid.

Intensieve controleDat de score nu zo hoog uitvalt, komt volgens Klijs ook omdat de laatste tijd vaker is gecontroleerd. De gemeente Moerdijk had namelijk enige tijd te weinig mensen op de afdeling Vergunningen en Handhaving. Intussen is de afdeling weer op sterkte en zijn de controles geïntensiveerd.

Essentiële maatregelenKlijs zegt dat het bij de hercontroles niet om peanuts gaat, maar vaak over essentiële maatregelen die nodig zijn.

Als voorbeeld noemt hij de compartimentering van een pand. Als in één ruimte een brand uitbreekt, moet het gebouw zo zijn ingericht dat de brand niet naar andere ruimten kan overslaan.

Daarnaast zijn ook kleinere fouten ontdekt, zoals ondeugdelijke brandblussers of geblokkeerde vluchtwegen. "Allemaal zaken die gewoon op orde moeten zijn", concludeert Klijs.

Beter oplettenDe gemeente gaat nu nog meer proberen de bedrijfsculturen te beïnvloeden, zodat ondernemers uit zichzelf beter op brandveiligheid gaan letten.

DwangsomVan de dertig bedrijven die twee keer gecontroleerd moesten worden, kreeg een op de vijf daarna een zogeheten vooraankondiging last onder dwangsom opgelegd. Klijs: "Het zelf zorgen dat de brandveiligheid op orde is, moet hier absoluut verbeteren. Als gemeente gaan we kijken of we hier met bijvoorbeeld voorlichting iets aan kunnen veranderen."

Ook het optreden van de buitengewoon opsporingsambtenaren, de boa's, is beschreven in het jaarverslag. "Dat gaan we wat persoonlijker maken", kondigt burgemeester Klijs aan. Er zijn bij de gemeente klachten binnengekomen over de wijze van optreden van de boa's in de horeca of bijvoorbeeld bij fout parkeren. De boa's moeten zichzelf op een andere manier gaan presenteren, vindt Klijs. Het spreekuur van de boa in De Fendertshof in Fijnaart is daar een voorbeeld van.