Nieuws Actueel

Ondernemers mogen bouwen en staken verzet tegen gemeentewerf

Het rumoer rond de verhuizing van de gemeentewerf van Kampen naar IJsselmuiden lijkt te zijn verstomd. Alle ambtelijke procedures zijn afgerond en ondernemers op industrieterrein Zendijk hebben hun bezwaren ingetrokken.

Wim Schluter en Jaap Selles 26 februari 2016

Faillietlegeruimte1065

"De plooien zijn gladgestreken", erkent wethouder Martin Ekker. Zijn bewering wordt bevestigd door Jan Holtland, woordvoerder van de ondernemers. "Op het laatst hadden nog twee ondernemers aan de Tasveld bezwaren tegen de verhuizing. Zij zagen handvatten voor een gerechtelijke procedure. Maar dat zou een lange weg worden. Na gesprekken met de gemeente en de toezegging dat ook zij binnen drie meter van de erfgrens mogen bouwen is het verzet gestaakt."

RuimteDe gemeentewerf vertrekt vanaf de Loswal in Kampen. Die locatie moet voor 1 juli beschikbaar zijn voor Schotte Kunststoffen, anders dreigt een dwangsom. Niet voor de gemeente, maar voor de aannemer die bezig is met het ontruimen van het perceel.

Schotte hangt volgens wethouder Ekker bijna wekelijks aan de telefoon om te vragen of het al een beetje opschiet. "Ze zitten daar erg om ruimte verlegen", weet Ekker. De tijdsdruk van Schotte zorgde vorig jaar voor problemen omtrent de verhuizing. De gemeenteraad voelde zich door de wethouder gepasseerd, omdat zij razendsnel akkoord moest gaan. Anders was de 'unieke kans' op een nieuwe gemeentewerf en ook nog geld verdienen verkeken.

BezwaarDaarna roerden ondernemers van de Tasveld zich. Ondanks hun bezwaren voelden zij zich niet gehoord. Door een gang naar de rechter zou de verhuizing maanden vertraging oplopen. De ondernemers zijn nu toch akkoord.