Nieuws Actueel

Ondernemers ontevreden over regeldruk overheid

De administratieve rompslomp voor bedrijven en burgers is de afgelopen vier jaar met 2,5 miljard euro teruggedrongen. Dat maakt het kabinet vandaag met gepaste trots bekend. Ondernemers zijn minder enthousiast over de claim dat de regeldruk fors zou zijn afgenomen, schrijft het AD.

David Bremmer 17 november 2016

Rekeningen Vrouw Administratie Mactrunk Thinkstock

Minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) spreekt van 'een belangrijke mijlpaal'. ,,Wanneer bedrijven, burgers en professionals in hun werk minder regeldruk ervaren, wordt ondernemen en het opzetten van nieuwe initiatieven een stuk makkelijker", meldt hij samen met de ministers Blok (VVD, Wonen) en Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken). Volgens Kamp is hiermee het gestelde doel uit het regeerakkoord bereikt.

Administratieve rompslompIn elf sectoren is de bureaucratie en administratieve rompslomp afgelopen vier jaar succesvol aangepakt of zijn maatregelen genomen die snel in werking treden. Daaronder de bouw, zorg, retail en kinderopvang. Zo is de papieren werkgeversverklaring bij het verstrekken van een hypotheek niet langer nodig, dankzij inspanningen van UWV, banken en hypotheekadviseurs. Bedrijven en burgers besparen daardoor een half miljoen euro per jaar. Voor agrariërs is de import vergemakkelijkt doordat de NVWA de aangifteprocedures van groenten en fruit eenvoudiger heeft gemaakt.

Ander voorbeeld is de tenaamstelling van voertuigen door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De procedure is gedigitaliseerd, verder is er een kentekencard ingevoerd. Resultaat: een vermindering aan regeldruk van 59 miljoen euro. Kleine bedrijven hoeven verder geen uitgebreide jaarrekening meer op te stellen: een besparing van 330 miljoen euro.

Lokaal niveauOok op lokaal niveau is resultaat geboekt. Diverse gemeenten, waaronder Amsterdam, Dordrecht en Capelle aan den IJssel, hebben de administratieve lasten voor winkels verminderd of vereenvoudigd.

Om de komende jaren invoering van overbodige regels te bestrijden, komt er een nieuw onafhankelijk college dat vanaf juli alle voorgenomen wetgeving gaat toetsen. Het huidige Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) wordt opgedoekt. Actal kiest sinds 2000 zelf de terreinen en wetten die het wil controleren, maar het kabinet wil die werkwijze veranderen en regelgeving in een veel vroeger stadium laten checken. ,,Op deze manier kan onnodige regeldruk eerder in het wetgevingsproces worden voorkomen en kan een betere afweging tussen de regeldrukkosten en de baten van voorgenomen wetgeving worden gemaakt", schrijft Kamp aan de Tweede Kamer.

OntevredenHet kabinet mag in zijn nopjes zijn, ondernemers zelf denken daar heel anders over. Uit de afgelopen nieuwjaarsenquête van VNO-NCW bleek 88 procent van alle ondernemers ontevreden over het verminderen van de regeldruk.

Michaël van Straalen, voorzitter van werkgeversorganisatie MKB Nederland, stelt dat ondernemers de vermindering van de regeldruk 'lang niet altijd als zodanig ervaren'. ,,Met name op de andere vakdepartementen heeft men er nog een handje van om de zaken 'dicht te regelen'. Een positieve uitzondering is VWS'', aldus Van Straalen.

Regeldrukcollege Actal is milder. ,,Op basis van de rapportages die we tot nu toe kregen, blijken de gegevens van het kabinet grosso modo te kloppen", zegt woordvoerder Rudy van Zijp. ,,Af en toe vinden we het kabinet te optimistisch, maar het betreft doorgaans kleinere dingen. We zijn benieuwd naar het volledige overzicht."

Niet alle regeldrukvermindering is per se positief. Zo rekent het kabinet ook mee dat PostNL voortaan niet zes maar vijf dagen post hoeft te bezorgen en het mes mag zetten in zijn netwerk van postkantoren en brievenbussen. Dat scheelt het postbedrijf bijna 40 miljoen euro per jaar.

Op korte termijn zit er overigens nog meer in het vat voor ondernemers. Zo mogen leveranciers per januari 2017 hun facturen volledig digitaal naar de overheid sturen. Waar de maatregel slechts 11 miljoen aan directe besparingen biedt, zijn bedrijven op termijn 1,2 miljard euro per jaar goedkoper uit.