Nieuws Actueel

Ondernemers pleiten voor nieuwe wet ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding zoals die nu bestaat, moet op de schop, vinden verschillende ondernemersverenigingen. Het bedrag dat ontslagen medewerkers meekrijgen zou voortaan gericht moeten worden ingezet voor opleiding om de betreffende krachten zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

De Ondernemer / ANP 18 januari 2017

ANP 49129718

Daarvoor gaan werkgevers dit jaar pleiten in het cao-overleg met de vakbonden.

Regie

Het bedrijfsleven stelt dat werkenden, veel meer dan nu, zelf de regie kunnen nemen over hun loopbaan. In hun arbeidsvoorwaardennota voor 2017 maken ondernemingsverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland zich ook hard voor afspraken over scholingsbudgetten.

Wat tevens zou kunnen kunnen helpen is een zogenoemde loopbaan-apk. In de nota staat een voorstel om voortaan periodiek voor werknemers vast te stellen hoe sterk hun positie is op de arbeidsmarkt en waar aandachtspunten voor bijvoorbeeld bijscholing liggen.

Verder willen de werkgevers dat de arbeidsvoorwaarden minder gaan afhangen van iemands leeftijd en van het aantal jaren dat bij dezelfde baas is gewerkt. Ontziemaatregelen als extra vrije dagen voor ouderen zouden beter kunnen worden omgeruild voor bijvoorbeeld persoonlijke keuzebudgetten, aldus de lobbyclubs.

Onregelmatigheidstoeslagen

Ook naar onregelmatigheidstoeslagen zou best nog eens gekeken mogen worden. Activiteiten vinden nu eenmaal steeds verder verspreid over de dag plaats, is de overtuiging van ondernemers.

Wat betreft de loonontwikkeling houden de werkgevers vast aan hun lijn van de afgelopen jaren: een grotere loonsverhoging bij bedrijven of branches waar dat mogelijk is en een kleinere stijging waar nog niet zoveel financiële draagkracht is, vanwege bijvoorbeeld onzekere marktomstandigheden.