Nieuws Actueel

Ondernemers teleurgesteld over sluittijden Amsterdamsestraatweg

De zes ondernemers die naar de bestuursrechter stapten om het besluit tot eencollectieve sluittijd aan te vechten, zijn gisteren in het ongelijk gesteld. De rechter vindt dat door de gemeente Utrecht voldoende is aangetoond dat bezoekers van bedrijven in het ‘beruchte middenstuk’ voor overlast zorgen in de straat, schrijft het AD.

Yelle Tieleman 19 mei 2016

Massage 5

Het besluit geldt alleen voor ondernemers in het middenstuk, vanaf het viaduct tot de kruising met de Acasiastraat. Halverwege april nam burgemeester Jan van Zanen het besluit om de overlast op de Amsterdamsestraatweg stevig aan te pakken. Horecabedrijven, zoals snackbars, moeten vanaf 1 juni doordeweeks om 01.00 uur dicht en in het weekend om 02.00 uur. MassagesalonsDienstverlenende bedrijven zoals massagesalons of gokpaleizen moeten al om 22.00 uur de deuren sluiten. In het vonnis onderkent de rechter dat burgemeester Van Zanen niet anders kon dan te kiezen voor een collectieve sluittijd voor de ondernemers. "Meer inzet van handhavers is niet reëel." De rechter erkent wel dat de goeden onder de kwaden moeten lijden. "Toch heeft de burgemeester voldoende laten zien dat hij geen alternatieven heeft om het woonen leefklimaat op dit stuk van de Amsterdamsestraatweg in het gareel te krijgen."Bezwaarprocedure Kees van Oosten, de jurist die de boze ondernemers bijstaat, is niet blij met het besluit van de bestuursrechter. "Hoe de rechter erbij komt dat een substantieel deel van de klachten gaat over horeca-afval op straat, geluidsoverlast op straat door af- en aanrijdend verkeer en overlast van nachtelijke bezoekers van horecagelegenheden is mij onduidelijk, want dat blijkt allerminst uit de cijfers van de burgemeester." Van Oosten is ook niet van plan zich neer te leggen bij het besluit. Er loopt nog een bezwaarprocedure bij de gemeente. Naar verwachting wordt daar half juli een beslissing over verwacht. SchadeclaimAls de ondernemers in die procedure ook het onderspit delven is Van Oosten van plan een forse schadeclaim neer te leggen bij de gemeente Utrecht.