Nieuws Actueel

'Ondernemers zijn stijging lokale lasten spuugzat'

Ondernemers zijn de ongebreidelde stijging van de lokale lasten meer dan zat. Het is hoog tijd dat de landelijke overheid daaraan een einde maakt met de invoering van een micronorm. Die norm moet gemeenten verplichten de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen en gelden voor alle gemeenten in Nederland. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. ,Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij.”

Redactie De Ondernemer / MVO 15 mei 2019

Jacco Vonhof vz MKB NL v2

De ondernemersorganisaties zijn ontstemd dat het Rijk wel afspraken met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft gemaakt over de ontwikkeling van de lasten voor burgers, maar niets doet voor ondernemers. Zij vragen de Kamer dan ook om niet akkoord te gaan met deze ‘benchmark woonlasten’ en aan te sturen op een wettelijke norm voor de lasten voor burgers én bedrijven.

,,Ondernemers voelen zich al sinds jaar en dag de melkkoe van gemeenten”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “Van de nu geldende macronorm is al lang bekend dat dit geen effectief instrument is om die lastenstijgingen ook maar enigszins te beperken.”

Lees ook: Jacco Vonhof (MKB-Nederland): Betaaltermijnen 'groot naar klein' maximaal 30 dagen

De macronorm stelt een maximum aan de stijging van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen. Dat die niet werkt, blijkt ook weer uit de meest recente cijfers van onderzoekscentrum COELO. Dit jaar zijn in meer dan 60 gemeenten de lokale lasten voor ondernemers met 6 tot zelfs 52,5 (!) procent omhoog gegaan.

,,Daar komt bij dat bepaalde groepen ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca, detailhandel en recreatieve sector een stapeling van gemeentelijke lasten voor hun kiezen krijgen. Het is wat ons betreft wel een keertje klaar”, aldus Vonhof.

Miskenning

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het onbegrijpelijk dat het Rijk en de VNG nu afspraken hebben gemaakt over de lokale lasten voor burgers, maar ondernemers daarbij volledig buiten beschouwing laten. Terwijl burgers bij de lokale lasten steeds meer worden ontzien, lopen die voor ondernemers gemiddeld alleen maar verder op. ,,Prima dat gemeenten de lasten voor burgers willen beperken, maar het is niet fair om ondernemers daarvoor te laten opdraaien. Het is een miskenning van de belangen van lokale bedrijven – meest mkb – en van hun toegevoegde waarde voor de lokale economie en leefbaarheid.”

De ondernemersorganisaties zijn van mening dat zowel burgers als bedrijven moeten kunnen rekenen op een gematigde ontwikkeling van de lokale lasten. ,,Het is aan de nationale overheid om dit nu eindelijk eens te regelen. Noodzakelijk is een wettelijke begrenzing waaraan elke gemeente zich moet houden.”

In hun brief aan de Tweede Kamer pleiten de ondernemersorganisaties daarom voor de invoering van een micronorm, die gemeenten verplicht de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen. ,,Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij.”