Nieuws Actueel

Ondernemershuis bron van kruisbestuiving

Er komt een Ondernemershuis op de Zwitsal in Apeldoorn, een inlooplocatie waar ondernemers, overheden en andere partijen contact leggen. In april kan het al openen, schrijft de Stentor.

Gep Leeflang (De Stentor) 2 februari 2017

Parking 825371 1920

Het idee ontstond binnen de Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA), nadat het BKA-bestuur opstapte na een vertrouwenscrisis met de gemeente. Bij aangesloten bedrijven bleek behoefte te zijn aan een plek waar ondernemers terecht kunnen met vragen. De nieuwe voorzitter Edwin Boekhorst (bedrijvendirecteur Rabobank) vond gehoor bij bedrijvenkoepel VNO NCW en de gemeente. Beide stelden, net als de Rabobank Apeldoorn en omgeving, geld beschikbaar. Voor de komende drie jaar is bijna anderhalf ton beschikbaar.

Parkeergelegenheid

,,De ondernemers gaven aan dat ze behoefte hebben aan een neutrale plek die goed bereikbaar is met voldoende parkeergelegenheid'', zegt Boekhorst. ,,De Zwitsal voldoet daaraan.''

De gemeente stelt de ruimte beschikbaar, de Rabobank het meubilair. Diverse partijen zeggen toe dat ze een aantal keren per week in het Ondernemershuis aanwezig zijn. De BKA en aangesloten bedrijven bijvoorbeeld, gemeentelijke relatiebeheerders, Apeldoorn Stagestad, de Cleantech regio en VNO NCW. ,,Niemand wordt uitgesloten'', zegt Boekhorst. ,,Er komt een aantal werkplekken, waar pakweg vijftien mensen kunnen zitten. Maar die je niet kunt opeisen. Het moet een broedplaats van bedrijvigheid worden.''

Economiewethouder Mark Sandmann juicht het initiatief toe. ,,Wat ik vooral goed vind is dat het laagdrempelig is.' Voor de gemeente is het een manier om een betere binding te krijgen met het bedrijfsleven door de gemeentelijke relatiebeheerders ook geregeld vanuit het Ondernemershuis te laten werken, zodat ze rechtstreeks benaderd kunnen worden.