Nieuws Actueel

Ondernemersvertrouwen weer op het hoogste niveau

De economie trekt aan en het gaat de bedrijven in de meeste sectoren weer voor de wind. Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn het nieuwe jaar dan ook vol goede moed begonnen. Het ondernemersvertrouwen is weer op het hoogste niveau sinds 2008.

De Ondernemer 28 februari 2017

Deal 1

De ‘stemmingsindicator van ondernemend Nederland’ verbeterde in het eerste kwartaal sterk en kwam uit op 14,7. Dat is de hoogste waarde sinds het begin van de crisis. Hiermee ligt de indicator 5,5 punt hoger dan in het laatste kwartaal van 2016. Dat melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Sectoren

Dat verbeterde vertrouwen geldt vrijwel voor alle sectoren: industrie, detailhandel, groothandel, verhuur van en handel in onroerend goed en zakelijke dienstverlening. In de bouwnijverheid is het vertrouwen het grootst, met een indicatie van 27,2. De indicator is wel een fractie lager dan een kwartaal eerder (28,7), toen de hoogste waarde ooit werd bereikt.

Ook in de groothandel is het vertrouwen relatief groot. De stemming onder de ondernemers in die sector verbeterde van 18,7 in het vierde kwartaal van vorig jaar tot 25,2 in het eerste kwartaal. Ook in de sector verhuur van en handel in onroerend goed en in de zakelijke dienstverlening is het vertrouwen van ondernemers bovengemiddeld positief.

Delfstoffenwinning

Minder goed nieuws is er voor de sector delfstoffenwinning. Dat is de enige sector waar het ondernemersvertrouwen negaties is. Toch is ook daar een stijging te zien in het ondernemersvertrouwen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016.

Meer vertrouwen betekent dan ook een toename in investeringen. Zo verwacht 21,8 procent van de ondernemers dit jaar meer te gaan investeren dan een jaar geleden. Per saldo verwacht 8,7 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte in het eerste kwartaal. In de bouw is dit saldo met 23,4 procent het grootst.