Nieuws Actueel

Onderzoek: 60 procent van ondernemers verwacht voortijdige kabinetsval

6 op de 10 ondernemers denkt dat Rutte III niet het einde haalt van de vierjarige kabinetsperiode. Dit is een van de resultaten uit een onderzoek van De Ondernemer onder 250 ondernemers.

De Ondernemer | Foto: ANP 19 oktober 2017

Enquete regeeerakkoord def

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III staat positief ondernemersnieuws: bedrijven hoeven maar 16 procent af te dragen tot 200.000 euro winst, dat was 20 procent. De winstbelasting voor hogere winsten gaat omlaag van 25 naar 21 procent.

Winstbelasting

De enquête leert dat het verlagen van de winstbelasting van 20 naar 16 procent voor 68 procent van de respondenten positief tot heel positief is. Een kleine 16 procent staat er neutraal tegenover en 16,4 procent vindt het niet belangrijk voor zijn bedrijf.

Lees ook: Regeerakkoord kabinet-Rutte 3: dit verandert er voor ondernemers

Laag btw-tarief van 6 naar 9 procent

Het lage btw-tarief gaat bij Rutte III van 6 naar 9 procent, waardoor zaken als eten, boeken en een knipbeurt duurder worden. Dit levert de schatkist een slordige 2,5 miljard euro op.

Ruim 45 procent van de reageerders verwacht dat het verhogen van het lage btw-tarief negatief tot heel negatief uitpakt voor zijn bedrijf. 51 procent staat er neutraal tegenover, terwijl 3,6 procent er positieve gedachten bij heeft. Niemand van de respondenten is heel positief.

Ontslag eenvoudiger

Werkgevers hoeven volgens het regeerakkoord iemand pas een vast contract te geven als hij of zij drie jaar voor hen werkt, nu is dat twee jaar.

De resultaten uit de enquête ontlopen elkaar niet veel. ‘Heel belangrijk voor mijn bedrijf’ zegt 36,8 procent. 35,6 procent staat er neutraal tegenover en de kwalificatie ‘niet belangrijk’ is door 27,6 procent aangekruist.

Zieke werknemer korter doorbetalen

Kleine bedrijven hoeven volgens het regeerakkoord zieke werknemers minder lang loon door te betalen. Het nieuwe kabinet wil de doorbetaling bij ziekte voor kleinere bedrijven beperken tot één jaar in plaats van de huidige twee jaar. Het tweede jaar moeten ze samen betalen: alle kleine werkgevers moeten hieraan bijdragen.

42,4 procent van de reageerders vindt dit een prima periode, terwijl 57,6 procent deze periode nog steeds als te lang bestempelt.

Cijfer regeerakkoord

Op de enquêtevraag om een cijfer te geven aan het regeerakkoord van Rutte III, gaf 58 procent van de respondenten een 6 of hoger. Om precies te zijn:

Kabinetscrisis

Ondanks de positieve beoordeling van het regeerakkoord verwacht 59,6 procent van de ondernemers dat het kabinet Rutte III niet de gehele vier jaar gaat uitzitten en uitdraait op een kabinetscrisis. 40,4 procent denkt dat de kabinetsperiode wel wordt volgemaakt.