Nieuws Actueel

Onderzoek: Hudson's Bay krijgt het zwaar in Zwolle

Hudson's Bay in Zwolle krijgt het zwaar, voorspelt data-analysebureau Whooz uit Den Haag. Ook het filiaal in Almere en het nog te openen winkelbedrijf in Enschede zijn volgens Whooz niet rendabel, zo staat in de Stentor.

SANDRA VELTMAAT | Beeld: ANP / BAS CZERWINSKI 30 oktober 2017

Hudson Bay 16

Whooz heeft op eigen initiatief hun doelgroepenanalyse toegepast op de (toekomstige) vestigingslocaties van het Canadese warenhuisconcern. Deze krant constateerde eerder ook al dat het nogal stilletjes is in het net geopende warenhuis aan de Weeshuisstraat in Zwolle.

Lees ook: 3 redenen waarom Hudson's Bay het wel redt en 2 redenen waarom niet

Onvoldoende klanten uit doelgroep warenhuisformule

Volgens de analyse van Whooz wonen er niet voldoende klanten uit de doelgroep van de warenhuisformule in het verzorgingsgebied van Zwolle. Dat geldt ook voor Almere en Enschede. Hudson's Bay mikt op hoogopgeleide stedelijke alleenstaanden en stellen en huishoudens die het financieel gezien goed voor elkaar hebben. Die mensen wonen wel in ruime mate rondom bijvoorbeeld de vestigingen in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Wat dat betreft zou Hudson's Bay beter filialen kunnen openen in bijvoorbeeld Groningen, Arnhem, Nijmegen en Eindhoven, zegt het bureau.

Jan Louwris van Whooz komt tot die conclusie op basis van het zelf ontwikkelde data-analysesysteem van het bureau, waarin tot op huisnummerniveau gegevens van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland onder de loep worden genomen. ,,We hebben daarvoor geen klantendata van Hudson's Bay gebruikt. Wij betrekken onze data uit publiek beschikbare bronnen, sommige openbaar, sommige betaald."

Vestiging Zwolle staat er het slechtst voor

De methode wordt gebruikt voor marketingadviezen voor retailers, maar ook bijvoorbeeld voor vastgoedeigenaren. Louwris: ,,Zwolle staat er van alle Hudson's Bay-vestigingen in onze analyse het slechtst voor. Maar ik heb begrepen dat de winkelformule iets is aangepast naar de doelgroep, qua assortiment en prijsstelling.''

Hoeveel tijd denkt Louwris dat Hudson's Bay in Zwolle nog heeft? ,,Dat kan ik zo niet zeggen. Het is een buitenlandse onderneming. Ik weet niet hoeveel geld ze hebben uitgetrokken voor de Nederlandse winkels. Gebruikelijk is dat er huurcontracten van vijf jaar worden afgesloten."

'Vertrouwen in onze winkels'

Hudson's Bay gaf de volgende schriftelijke reactie op het onderzoek: ,,Voor het eerst sinds de start van het warenhuis in 1670, heeft Hudson's Bay zich dit jaar buiten de landsgrenzen van Canada gevestigd. Over de locatiekeuze van de Nederlandse vestigingen is zorgvuldig nagedacht. We zijn erg blij met de A-locaties in grote Nederlandse steden waar warenhuizen zijn geopend en nog gaan openen. En hebben dan ook het volste vertrouwen in de toekomst van deze winkels."

Zwolle staat er van alle Hudson's Bay- vestigingen het slechtst voor

Jan Louwris, Whooz