Nieuws Actueel

Onderzoek: jaarverslagen vol van clichéteksten en duurzaamheid, weinig openheid

De meeste jaarverslagen hullen zich ook dit jaar in stilzwijgen over de beleidskeuzes van de organisatie. Zo blijkt uit het jaarlijkse jaarverslagenonderzoek van de Hogeschool Leiden. Wel staat er steeds meer in de jaaroverzichten over wat de onderneming doet op het gebied van duurzaamheid.

Redactie De Ondernemer | bronnen: eventbranche.nl / ANP 25 oktober 2017

Rapporten onderzoek

In het onderzoek worden de jaarrapporten van de grootste 75 beursgenoteerde ondernemingen van Nederland vergeleken. Daaruit concluderen de onderzoekers dat de bedrijven opschrijven wat wettelijk verplicht is maar zoveel mogelijk de concurrentiegevoelige informatie verzwijgen. Ook beschrijven de bedrijven graag de waarde die zijzelf toevoegen aan de samenleving.

Heldere communicatie

De rapportschrijvers blijven vaak steken in clichés en omschrijven daarmee niet waar de organisatie nu écht mee bezig is. Zo zeggen de onderzoekers. Het gemiddelde aantal punten dat de cijfers halen is 32 procent van het totaal. Dat is vergelijkbaar met vorige edities.

Duurzaamheid

Het onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt is duurzaamheid. Voor de onderzoekers helemaal geen verrassing. Het gaat volgens onderzoekssamensteller Piet Hein Coebergh al jaren steeds meer over ‘het duurzaamheidsverhaal’ van ondernemingen. Door een trend waarbij alle verslagen worden geïntegreerd (integrated reporting), komt dat stuk steeds meer in de jaarverslagen naar voren.

Het gegeven dat er wordt gesproken over duurzaamheid betekent overigens niet dat de bedrijven zichzelf enige verplichting opleggen. Meer dan de helft van de verslagen noemt bijvoorbeeld geen standaard over wanneer iets daadwerkelijk duurzaam is. De clichés zijn dan ook in overvloed aanwezig. Zij roepen volgens de onderzoekers de vraag op ‘of dit echt het beste is wat de onderneming kan opleveren’.

Transparantie

Dat jaarverslagen steeds transparanter zijn heeft vooral te maken met de stand van de economie, blijkt uit het onderzoek. Hoe beter het gaat met de ondernemingen, hoe opener zij zijn over het reilen en zeilen binnen de bedrijfsmuren.

De bedrijven die het meest open zijn hebben nog een andere gemene deler: de omvang van het jaarverslag. ABN Amro scoort het hoogste op transparantie (in 393 pagina’s jaarverslag), daarna de ING (459 pagina’s). Dat zijn wel de positieve uitschieters. De meerderheid is zeer gesloten over de beleidskeuzes.